Przyciski ekranowe


PRZYCISKI UTWORZONE SAMODZIELNIE

Przyciski ekranowe

Tworzymy nowy dokument np. 100 x 100 pikseli, rozdzielczość 72 ppi, model RGB, możemy dobrać kolor dla tła (tu czarny/background).

Przyciski ekranowe

W palecie Marque Options wybieramy opcję Fixed size w polu Style oraz wprowadzamy "sztywne" parametry, np. 100 x 100 pikseli.

Przyciski ekranowe

Za pomocą narzędzia Marque wprowadzamy selekcję w okno dokumentu.

Przyciski ekranowe

W oknie Gradient Tool Options wybieramy gradient Black/White, Opacity100%, model Normal

Przyciski ekranowe

Narzędziem Gradient Tool przeciągamy wewnątrz utworzonej selekcji (np. po przekątnej).

Przyciski ekranowe

W ten sam sposób tworzymy selekcję mniejszą (np. 80 pikseli) i wypełniamy ją narzędziem Gradient Tool w przeciwnym kierunku do poprzedniego. (nie wyłączamy selekcji)

Przyciski ekranowe

Polecenie Select/Modify/Contract pozwoli zmniejszyć zarys selekcji, np. o 5 pikseli.

Przyciski ekranowe

Pomniejszoną selekcję zmiękczamy za pomocą komendy Feather.

<CENTER>

Przyciski ekranowe
Przyciski ekranowe
Przyciski ekranowe
Przyciski ekranowe
</CENTER>

Zmiękczoną selekcję wypełniamy dowolnym kontrastowym kolorem. Za pomocą polecenia Save a Copy możemy zapisać tak przygotowany przycisk (format GIF lub JPEG). W otwartym oknie dokumentu możemy dalej go edytować.

Przyciski ekranowe

Hue/Saturation pozwala szybko zmienić kolor wnętrza przycisku.