Przyciski ekranowe


Gotowe przyciski

Przyciski ekranowe

W palecie Linear Gradient Tool Options wybieramy gradient Foreground to Background. W palecie Tools dobieramy kolory dla przejścia tonalnego foreground i background.

<CENTER>

Przyciski ekranowe

Utworzoną selekcję wypełniamy gradientem w przeciwnym kierunku.

Przyciski ekranowe

Do przycisków można dodać typowe dodatki Pauza

Przyciski ekranowe

Start

Przyciski ekranowe

Stop

Przyciski ekranowe

Dokument o ustalonej wielkości, np. 50 x 50 pikseli, wypełniamy przejściem tonalnym (najlepiej po przekątnej).

Przyciski ekranowe

Tworzymy selekcję wewnątrz kwadratu.

</CENTER>

Inną odmianą tego samego przycisku jest elipsa. Wszystkie czynności niezbędne do wykonania takiego przycisku są podobne do omówionych powyżej. Zmieniono tylko kształty tworzonych selekcji.

<CENTER>

Przyciski ekranowe
Przyciski ekranowe
Przyciski ekranowe
Przyciski ekranowe
</CENTER>