Przyciski ekranowe

Na stronach WWW i w prezentacjach multimedialnych często są wykorzystywane przyciski ekranowe. Jeżeli nie chcemy używać gotowych, rozprowadzanych na płytach CD (czy w Internecie), możemy wykonać je samodzielnie.


Na stronach WWW i w prezentacjach multimedialnych często są wykorzystywane przyciski ekranowe. Jeżeli nie chcemy używać gotowych, rozprowadzanych na płytach CD (czy w Internecie), możemy wykonać je samodzielnie.

Przyciski ekranowe
Za pomocą Photoshopa 5.0 tworzymy różnorodne typy przycisków, łatwo je edytujemy i dopasowujemy do własnych potrzeb.

Aby przygotować zestaw przycisków ekranowych, należy pamiętać, że będą one prezentowane na monitorze. Ich rozdzielczość nie powinna zatem przekraczać 72 pikseli na cal. Wybieramy także model koloru RGB, który w razie potrzeby może zostać zamieniony na Indexed Colors (w przypadku zapisu formatu GIF89a). Zwykłe proste przyciski ekranowe dobrze jest zapisać w formacie GIF i zadeklarować kolor tła jako przezroczysty. W sytuacji, gdy podczas tworzenia przycisku wykorzystano więcej niż 256 kolorów (przejście tonalne), możemy wybrać format JPEG, niestety, bez możliwości deklarowania przezroczystości.

PRZYCISKI Z AUTOMATU

Przyciski ekranowe
Adobe Photoshop 5.0 w standardowej palecie Actions ma zestaw poleceń, które w automatyczny sposób przygotują kilka prostych przycisków ekranowych.

Komendy: Large Rectangular Button, Large Square Button oraz Large Round Button tworzą odpowiednio prostokątny, kwadratowy i okrągły przycisk. Dla przygotowywanych przycisków należy wcześniej utworzyć nowy dokument Photoshopa i dobrać odpowiedni kolor (foreground) w palecie Tools lub Color.

Przyciski ekranowe
Jeżeli chcemy szybko zamienić kolor przycisku, proponuję użyć polecenia Hue/Saturation (Control/Comand - U) i dokonać edycji suwakiem Hue. Po zamianie koloru nowy przycisk można już eksportować lub zapisać jako kopię.

Potem wystarczy wskazać odpowiedni typ przycisku w palecie Actions (np. Large Rectangular Button) i uruchomić akcję. W rezultacie otrzymamy prosty przycisk na nowej warstwie w utworzonym dokumencie. Aby zakończyć pracę, należy wykadrować obszar wokół przycisku (narzędzie Crop) i zapisać go.

Przyciski ekranowe
Przyciski ekranowe
Przyciski ekranowe
Przyciski ekranowe

Bardzo wygodną formą zapisu obrazów wielowarstwowych bez konieczności ich spłaszczania (flatten image) jest polecenie Save a copy, dostępne w menu File, bądź jeżeli chcemy utworzyć format GIF89a, posługujemy się komendą Export GIF89 także z menu File. Oba polecenia zapisują jedynie kopię dokumentu, oryginał zaś pozostaje (nie zapisany) w aktywnym oknie Photoshopa.