Przydatne oprogramowanie narzędziowe


Usuwanie aplikacji

Zainstalowane, lecz nieuruchamiane aplikacje są niepotrzebnym obciążeniem systemu Windows. Dlatego warto odinstalować wszystkie programy, z których korzystasz bardzo rzadko lub wcale. Należy zwrócić uwagę, aby nie pozostały po nich żadne resztki. W ten sposób zwolnisz miejsce na dysku twardym, a ponadto umożliwisz lepsze wykorzystywanie zasobów systemowych. Komputer zda się działać wydajniej, żwawiej reagując na twoje polecenia i szybciej wykonując zlecone mu zadania. Skuteczne usuwanie oprogramowania, a więc takie, po którym nie zostają resztki, umożliwiają m.in. Revo Uninstaller (www.revouninstaller.com, na płycie wirtualnej) i IObit Uninstaller www.iobit.com, na płycie wirtualnej). Oba są bezpłatne i zapewniają porównywalny zakres funkcji, jednak za Revo Uninstallerem przemawia bardziej przejrzysta obsługa.

Po uruchomieniu narzędzie wyświetla listę wszystkich programów, które są zainstalowane w Windows. Przejrzyj ten spis program po programie. Gdy trafisz na aplikację, której nie znasz, kliknij ją prawym przyciskiem myszy, po czym wskaż polecenie Szukaj w Google i nazwę danej aplikacji. Wówczas otworzy się okno przeglądarki internetowej, a w nim lista rezultatów wyszukiwania. W ten sposób ustalisz zastosowanie nieznanego programu.

Gdy znajdziesz na liście Revo Uninstallera aplikację, która nie jest ci potrzebna, kliknij jego wpis prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Odinstaluj. W następnym oknie potwierdź przyciskiem Tak, aby kontynuować proces deinstalacji. Następnie trzeba wybrać tryb odinstalowywania. Jeśli zdecydujesz się na opcję Wybudowany, zostanie przywołany tylko moduł deinstalacyjny danej aplikacji. W trybie Bezpieczny narzędzie przeprowadza dodatkową analizę, jest ona jednak pobieżna. Znacznie lepiej wybrać opcję Rozszerzony, w którym Revo Uninstaller bada dokładniej rejestr i cały system w poszukiwaniu elementów należących do odinstalowywanej aplikacji. Potwierdź przyciskiem Dalej, a narzędzie utworzy punkt przywracania, po czym uruchomi wbudowany deinstalator programu. Punkt przywracania pełni rolę zabezpieczenia na wypadek, gdyby operacja odinstalowania przyniosła niepożądane skutki. Wtedy będzie można przywrócić stan wyjściowy.

Gdy wykonasz wszystkie polecenia asystenta i po raz kolejny potwierdzisz przyciskiem Dalej, narzędzie zacznie poszukiwać w systemie ewentualnych resztek, które zostały pominięte przez standardowy moduł deinstalujący. Po zakończeniu analizy kliknij ponownie przycisk Dalej, a program zbada rejestr pod kątem ewentualnych pozostałości. Przejrzyj wnikliwie listę wyników. Jeśli nic nie wskazuje na to, że dane elementy są wykorzystywane przez inną aplikację lub system Windows, kliknij kolejno przyciski Zaznacz wszystkie i Usuń. W przeciwnym razie pozaznaczaj ręcznie elementy, które uznajesz za niepotrzebne i potwierdź przyciskiem Usuń. Na koniec narzędzie wyświetli spis plików pozostawionych po niechlujnie odinstalowanych aplikacjach. Możesz skasować je wszystkie za jednym zamachem, klikając przyciski Zaznacz wszystkie i Usuń, lub zaznaczyć niektóre z nich i kliknąć przycisk Usuń. Sfinalizuj czynności deinstalacyjne, klikając przycisk Koniec.

Narzędzie DriverView wyświetla wszystkie sterowniki w tabelarycznej postaci, podając dodatkowe informacje takie jak opis, producent, numer wersji i in.

Narzędzie DriverView wyświetla wszystkie sterowniki w tabelarycznej postaci, podając dodatkowe informacje takie jak opis, producent, numer wersji i in.

Porządkowanie sterowników

Bezpłatne narzędzie DriverView (www.nirsoft.net, na płycie wirtualnej) wyświetla listę wszystkich sterowników sprzętu, które są zainstalowane w systemie. Spis jest domyślnie posortowany w porządku alfabetycznym. Narzędzie podaje nie tylko nazwy sterowników, lecz ponadto wyszczególnia numer wersji i nazwę produktu. Tabela zawiera takie informacje jak opis, producent, data ostatniej modyfikacji, a także nazwa pliku i jego ścieżkę dostępu. Całe zestawienie lub jego fragmenty można zapisać w postaci pliku tekstowego na dysku. Oprócz tego wystarczy kliknięcie myszy, aby skopiować spis do schowka. Regularne aktualizowanie sterowników przynosi użytkownikowi wymierne korzyści. Nowsze wersje sterowników nie tylko zwiększają bezpieczeństwo komputera, lecz przeważnie podnoszą także wydajność działania sprzętu. Dlatego warto dbać o to, aby w systemie były zainstalowane najnowsze sterowniki. Jednak w większości komputerów jest zainstalowanych tak wiele programów tego typu, że nietrudno stracić w nich orientację. Aby ułatwić zarządzanie sterownikami, stworzono aplikacje takie jak SlimDrivers Free (www.slimwareutilities.com, na płycie wirtualnej). Ten bezpłatny program przeszuka cały system pod kątem przestarzałych sterowników i pozwoli zaktualizować je jednym kliknięciem myszy.

Narzędzie wyświetla w tym celu listę zainstalowanych urządzeń, po czym porównuje wersje ich sterowników z bazą w internecie. W ten sposób ustala, czy są dostępne nowsze wersje. Gdy zechcesz zaktualizować określony sterownik, kliknij polecenie Download Update w jego wierszu. Uwaga! Podczas instalowania aplikacja proponuje wgranie do systemu dodatkowego oprogramowania. Nie jest ono konieczne do prawidłowego działania SlimDrivers, więc zalecamy usuń zaznaczenie danego pola wyboru.

Podobny zestaw funkcji oferuje narzędzie DriverMax (www.drivermax.com, na płycie wirtualnej), jednak w wersji bezpłatnej pozwala zaktualizować tylko dwa sterowniki dziennie.

Za pomocą tego narzędzia możesz bez problemu sporządzać zapasowe kopie rejestru i w razie jego uszkodzenia przywracać wcześniejszy stan głównej bazy ustawień.

Za pomocą tego narzędzia możesz bez problemu sporządzać zapasowe kopie rejestru i w razie jego uszkodzenia przywracać wcześniejszy stan głównej bazy ustawień.