Przypisy w Wordzie

Jak w edytowanym w Wordzie dokumencie wprowadzać przypisy dolne lub końcowe?

Tworzenie przypisów wykorzystywanych często podczas pisania prac naukowych jest bardzo proste. W tym celu wybierz menu Wstaw | Odwołanie | Przypis dolny - na ekranie pojawi się okno Przypis dolny i przypis końcowy.

Po naciśnięciu klawisza [Enter] lub kliknięciu przycisku Wstaw edytor wstawia do dokumentu pole przypisów, w które możesz od razu wprowadzić zawartość przypisu. W miejscu, w którym wywołałeś okno przypisów, pojawia się odwołanie do treści przypisu, numerowane w taki sam sposób. Każdy kolejny przypis będzie miał kolejny numer.