Przywracanie utraconych zakładek (Firefox)

Zainstalowałeś Firefoksa 3, nie odinstalowując poprzedniej wersji. Ku twojemu zdziwieniu, zamiast pełnej listy zakładek masz do dyspozycji tylko podstawowy zestaw zakładek (np. zaimportowany uprzednio z Internet Explorera). Czy można odzyskać utracone zakładki?

Na szczęście Firefox archiwizuje zakładki. Domyślnie tworzy ich zapasowe kopie i przechowuje przez 5 dni. Potem usuwa najstarszą kopię i zapisuje najnowszą. Kopie zapasowe mieszczą się w katalogu \Documents and Settings\(nazwa_użytkownika)\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\(xxx.yyy)\bookmarkbackups, gdzie xxx to losowy ciąg znaków, a yyy to nazwa profilu. Znajdziesz tu kopie zakładek zapisane w plikach HTML. Aby upewnić się, który z nich zawiera odpowiedni zestaw zakładek, kliknij go dwukrotnie i sprawdź jego zawartość.

Teraz wystarczy zaimportować je do Firefoksa. Kliknij w tym celu menu Zakładki | Zarządzaj zakładkami. Teraz przywołaj menu Importowanie i kopie zapasowe | Importuj z pliku HTML. Na ekranie pojawi się kreator importowania ustawień i danych. W pierwszym oknie pozostaw zaznaczoną opcję Z pliku HTML i kliknij przycisk Dalej. Przejdź do znalezionego uprzednio katalogu i wybierz żądany plik z kopią zapasową ustawień. Potwierdź przyciskiem Otwórz. Na koniec usuń dotychczasowe zakładki, aby nie dublować wpisów. Wskaż prawym przyciskiem myszy ich gałąź w lewym panelu okna Biblioteka i wybierz polecenie Usuń.