Pulpit Windows - upiększaj i optymalizuj

System operacyjny z pewnością nie sprosta wymaganiom każdego użytkownika pod względem łatwości obsługi. Choć często bywa celem krytyki, trzeba przyznać, że środowisko Windows zapewnia wiele możliwości konfigurowania i personalizowania. Niekiedy wystarczą dwa kliknięcia myszy, aby uzyskać pożądany efekt.


Nasze porady dotyczące systemu Windows, a przede wszystkim Eksploratora demonstrują opcje dostosowania wyglądu i funkcjonalności, które nie są widoczne na pierwszy rzut oka. Za ich pomocą zoptymalizujesz interfejs, aby zaoszczędzić sobie mozolnego klikania. W naszym zbiorze wskazówek znajdziesz także rozwiązania problemów związanych z osobliwościami Windows 8 i opis narzędzia umożliwiającego obsługę kilku komputerów za pomocą jednej klawiatury.

Uruchamianie programów z paska adresu (Windows 7 i 8)

Gdy chcesz przywołać któreś z narzędzi, np. systemowy Notatnik, korzystasz zapewne z okna uruchamiania, które otwiera się przez naciśnięcie klawiszy [Windows R]. Jeśli w danej chwili jest otwarte okno Eksploratora, możesz to zrobić jeszcze szybciej i łatwiej. Użyj do tego celu pola adresu w Eksploratorze. Zapewnia ono te same możliwości co wspomniane okno Uruchamianie czy pasek Adres na pasku zadań. Wystarczy wpisać notepad, aby uruchomić program Notatnik. Pole dopuszcza także polecenia konsoli tekstowej z argumentami – np. cmd /c dir & pause. A wprowadzając polecenie google.pl przywołasz serwis Google w domyślnej przeglądarce internetowej.

Personalizowanie ikon bibliotek (Windows 7 i 8)

Wygląd ikon bibliotek i ich foldery docelowe są zdefiniowane w zwyczajnych plikach tekstowych. Są zapisane w formacie XML i opatrzone rozszerzeniem .library-ms. Pliki, o których mowa (domyślnie system udostępnia biblioteki Dokumenty, Obrazy, Muzyka i Wideo), znajdują się w folderze profilu bieżącego użytkownika, a konkretnie w katalogu

%appdata%\Microsoft\Windows\Libraries

Można wprowadzać w nich zmiany za pomocą dowolnego edytora tekstowego. Tagi <url> definiują ścieżki docelowe danej biblioteki. Plik ikony jest wyszczególniony za tagiem <iconReference>. W tym wierszu można podać dowolny inny plik z grafiką ikony. Należy wpisać pełną ścieżkę dostępu do pliku wraz z jego nazwą, lecz nie należy ujmować jej w cudzysłów. Choć opisana sztuczka uchodzi w wielu witrynach internetowych za jeden z tajników Windows 8, działa także w Windows 7.

Pulpit Windows - upiększaj i optymalizuj

W plikach konfiguracyjnych XML są zapisane foldery docelowe bibliotek i ich domyślne ikony. W razie potrzeby można je dowolnie zmieniać.

Rozszerzone menu Wyślij do (Windows 7 i 8)

Jak wiadomo, polecenie Wyślij do w menu podręcznym oferuje znacznie więcej elementów docelowych, gdy przed kliknięciem prawym przyciskiem użytkownik naciśnie i przytrzyma klawisz [Shift]. Jednak nie wszystkie elementy docelowe figurujące w tym rozszerzonym menu są trafnie dobrane. Oprócz elementów domyślnych, a więc skrótów z folderu SendTo, rozbudowane menu zawiera wszystkie foldery i pliki (za wyjątkiem oznaczonych jako niewidoczne) z profilu użytkownika (katalog ze zmiennej %userprofile%). Aby ograniczyć menu, można zaznaczyć opcję Nie pokazuj ukrytych plików, folderów ani dysków na karcie Widok w opcjach folderów. Wówczas możesz dostosować rozszerzone menu Wyślij do do własnych potrzeb. W tym celu klikaj niepożądane foldery prawym przyciskiem myszy, wskazuj polecenie Właściwości i zaznaczaj pole wyboru Ukryty na karcie Ogólne. Jeśli w menu Wyślij do brakuje jakiegoś folderu, możesz utworzyć go w profilu użytkownika.