Rejestr Windows - dziewięć prostych, lecz skutecznych sztuczek

Choć sama myśl o grzebaniu po same łokcie w gigantycznym stosie ustawień systemu przyprawia cię o gęsią skórkę, pokażemy ci jak owocny plon możesz zebrać, majsterkując w rejestrze.

Nie masz bladego pojęcia, co to rejestr? Po prostu wyobraź sobie, że to mózg twojego systemu Windows. Jednak przede wszystkim to ogromny magazyn, samodzielna, hierarchiczna baza danych o łatwym dostępie, która przechowuje wszystkie ustawienia systemu (a ponadto mnóstwo dodatkowych informacji). Bez niej twój komputer to niewiele więcej niż nowoczesny przycisk do papieru. Jeśli zdarzy ci się nabałaganić w rejestrze, staniesz przed nie lada problemem. Za to znając się na rzeczy, możesz zoptymalizować niemalże każdy parametr systemu Windows.

Poniżej zamieszczamy nasze ulubione sztuczki i kruczki związane z rejestrem. Większość zmian w ustawieniach wymaga zrestartowania systemu. Dopiero wtedy widać ich efekty.

Przed modyfikowaniem rejestru koniecznie przygotuj jego zapasową kopię. Najłatwiej zrobisz to, tworząc nowy punkt przywracania systemu. Przyda ci się w razie niepożądanych efektów ubocznych.

Przed modyfikowaniem rejestru koniecznie przygotuj jego zapasową kopię. Najłatwiej zrobisz to, tworząc nowy punkt przywracania systemu. Przyda ci się w razie niepożądanych efektów ubocznych.

Zapasowa kopia rejestru

Zanim zaczniesz bawić się rejestrem, powinieneś koniecznie sporządzić zapasową kopię jego cennej zawartości. Ostrzegamy ponownie - wystarczy popełnić błąd w modyfikowaniu rejestru, a być może nie uda ci się nawet uruchomić systemu, aby naprawić swoją pomyłkę.

Chcąc w prosty sposób utworzyć rezerwowy duplikat rejestru, otwórz Panel sterowania, przywołaj aplet System, po czym kliknij odnośnik Ochrona systemu w lewej części okna. Teraz kliknij przycisk Utwórz i zastosuj się do wskazówek kreatora, aby założyć nowy punkt przywracania systemu.

Alternatywnie możesz uruchomić Edytor rejestru - to narzędzie służące do modyfikowania ustawień zgromadzonych w rejestrze. Kliknij w tym celu przycisk Windows i wpisz regedit w polu wyszukiwania na dole menu Start. W oknie edytora kliknij prawym przyciskiem myszy wpis Mój komputer i wskaż polecenie Eksportuj. Wpisz dowolną nazwę pliku i potwierdź klawiszem Zapisz. W ten sposób skopiujesz wszystkie ustawienia do pojedynczego, ogromnego pliku .REG, który w razie potrzeby będziesz mógł zaimportować.

Wprowadzając niewielkie zmiany w rejestrze, wyposażysz menu podręczne plików i folderów w Eksploratorze o dwa cenne polecenia - kopiowania i przenoszenia zaznaczonych elementów.

Wprowadzając niewielkie zmiany w rejestrze, wyposażysz menu podręczne plików i folderów w Eksploratorze o dwa cenne polecenia - kopiowania i przenoszenia zaznaczonych elementów.

Polecenia kopiowania i przenoszenia w Eksploratorze

Wzbogać menu Eksploratora Windows o nowe polecenia. Jeżeli nie zdołałeś się przekonać do przeciągania i upuszczania elementów za pomocą myszy, możesz skuteczniej zarządzać swoimi plikami, klikając polecenie ich kopiowania lub przemieszczania w menu podręcznym przywoływanym prawym przyciskiem myszy. Gdy przywołasz jedno ze wspomnianych poleceń, na ekranie pojawi się lista dysków i folderów, z której wystarczy wybrać żądane miejsce docelowe dla zaznaczonych elementów. Choć domyślnie Windows nie oferuje takiej możliwości, możesz to zmienić, dokonując zmian w rejestrze.

W tym celu uruchom Edytor rejestru i przeskocz do następującego klucza: "HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers". Kliknij prawym przyciskiem myszy podklucz "ContextMenuHandlers" i wskaż polecenie Nowy | Klucz. Jako nazwę wpisz Kopiuj do. Następnie kliknij dwukrotnie wartość "(Domyślna)" w prawym panelu edytora i wprowadź {C2FBB630-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13} w polu Dane wartości.

Aby umożliwić nie tylko kopiowanie, lecz także przemieszczanie elementów z poziomu menu podręcznego Eksploratora, wykonaj te same czynności, lecz nadaj wartości nazwę Przenieś do i przypisz jej ciąg {C2FBB631-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13} w polu danych.

Teraz po kliknięciu pliku lub folderu prawym przyciskiem myszy masz do dyspozycji nowe polecenia Kopiuj do folderu lub Przenieś do folderu w menu podręcznym.

Wprowadź zero w tej wartości rejestru, aby zablokować funkcję Aero Snap, nie pozbywając się pozostałych dobrodziejstw intrerfejsu Aero.

Wprowadź zero w tej wartości rejestru, aby zablokować funkcję Aero Snap, nie pozbywając się pozostałych dobrodziejstw intrerfejsu Aero.

Wyłącz Aero Snap

Przy włączonym interfejsie Aero system domyślnie przyciąga okno do krawędzi pulpitu, gdy przesuniesz je w pobliże jednej z nich. Lecz co począć, gdy chcesz tylko umieścić okno niedaleko od krawędzi i wolisz, aby system operacyjny nie zmieniał samodzielnie jego rozmiaru i usytuowania? Korzystając ze standardowych narzędzi Windows, możesz wprawdzie wyłączyć cały interfejs Aero, jednak nie rób tego, jeśli lubisz jego pozostałe funkcje. Możesz wyłączyć samą funkcję Aero Snap, modyfikując zawartość rejestru.

Przeskocz do klucza "HKEY_CURRENT_ USER\Control Panel\Desktop". Poszukaj wartości "WindowArrangementActive" w prawym panelu edytora. Domyślnie jest jej przyporządkowana cyfra 1. Kliknij dwukrotnie wspomnianą wartość i zmień jedynkę na zero. Od tej pory twoje okna nie będą same przyklejały się do krawędzi ekranu.

Jeśli nie możesz się doczekać na pojawienie się tego podglądu okien na pasku zadań, zmniejsz opóźnienie w rejestrze.

Jeśli nie możesz się doczekać na pojawienie się tego podglądu okien na pasku zadań, zmniejsz opóźnienie w rejestrze.

Szybszy podgląd okien

Najedź kursorem myszy na ikonę aplikacji znajdującą się na pasku zadań i odczekaj ułamek sekundy. Ujrzysz miniaturowy podgląd zawartości danego okna. Fajne, prawda? Jednak niecierpliwi nie czują się usatysfakcjonowani. Wolą, aby podgląd pojawiał się natychmiast po wskazaniu kursorem ikony na pasku zadań. Na szczęście rejestr systemu Windows pozwala zmieniać domyślne opóźnienie podglądu.

Po przywołaniu Edytora rejestru przejdź do klucza "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced". Kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu panelu po prawej stronie. Wskaż polecenie Nowy | Wartość DWORD. Nadaj nowej wartości nazwę "ExtendedUIHoverTime". Potem kliknij ją dwukrotnie i zastąp domyślnie przypisane zero cyfrą 1. Na koniec zaznacz opcję Dziesiętny w rubryce System.

Zmień swoją nazwę Windows

Podczas instalowania systemu Windows zapyta cię o twoje imię i nazwisko, a także nazwę organizacji, do której przynależysz. Ponadto poprosi o wpisanie nazwy, którą chcesz nadać swojemu systemowi. Problem polega na tym, że o ile możesz w każdej chwili zmienić nazwę systemu poprzez Panel sterowania, nazwy podanej podczas instalacji nie uda ci się zmienić już tak łatwo. To samo dotyczy nazwy organizacji, na którą mógł być zarejestrowany komputer u poprzedniego właściciela.

Aby rozwiązać problem, przeskocz w Edytorze rejestru do klucza "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion". W prawej części okna ujrzysz wiele różnych wartości. Kliknij dwukrotnie wartość o nazwie "RegisteredOwner". Teraz możesz zmienić jej treść wedle swoich potrzeb. Nazwa organizacji mieści się w wartości "RegisteredOrganization".

Jeżeli przeoczysz to okno, możesz stracić cenne dane.

Jeżeli przeoczysz to okno, możesz stracić cenne dane.

Zablokuj automatyczny restart po zaktualizowaniu

Funkcja Windows Update należy do najlepszych narzędzi, w jakie jest wyposażony twój system. Z drugiej strony bywa jednak irytujące, bo bardzo często pobiera nowe aktualizacje i samodzielnie instaluje je. Problematyczne, choć doskonałe z punktu widzenia bezpieczeństwa systemu jest to, że po zakończeniu wszystkich czynności procedura instalacyjna niekiedy wymusza ponowne uruchomienie systemu. Jeśli przegapisz stosowny komunikat (np. w trakcie intensywnej pracy lub pasjonującej rozgrywki z kolegami), bieżąca sesja zostanie niespodziewanie przerwana, a nie zapisane dane (chociażby owoce pracy bądź poziom gry) ulegną utracie.

Na szczęście możesz zakazać systemowi automatycznego restartowania. W tym celu znajdź w Edytorze rejestru klucz "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows". Kliknij prawym przyciskiem myszy podklucz "Windows" i wskaż polecenie Nowy | Klucz w menu podręcznym. Jako nazwę wpisz WindowsUpdate. Teraz powtórz powyższą czynność, tworząc klucz podrzędny o nazwie AU w obrębie klucza "WindowsUpdate". Teraz klucz powinien mieć następującą strukturę "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU".

Następnie zaznacz klucz "AU", po czym kliknij prawym przyciskiem myszy w wolnym miejscu prawego panelu. Wskaż polecenie Nowy | Wartość DWORD. Nadaj nowej wartości nazwę "NoAutoRebootWithLoggedOnUsers". Potem kliknij ją dwukrotnie i zmień domyślne zero w polu danych na cyfrę 1.

Niebieski ekran na żądanie

Co takiego? Czyżbyś rzeczywiście zamierzał zawieszać swój system Windows 7 i przywoływać słynny komunikat na niebieskim tle? Zależnie od potrzeb może ci to posłużyć za niewinny żart, śmieszną sztuczkę podczas spotkania ze znajomymi lub wspaniały sposób symulowania awarii komputera, gdy zechcesz odwlec powierzone ci zadania. Tak czy inaczej, po zastosowaniu opisanej poniżej metody system będzie udawał zawieszenie, gdy przytrzymasz naciśnięty klawisz [Ctrl] i naciśniesz dwa razy klawisz [Scroll Lock].

Aby to umożliwić, przywołaj klucz rejestru "HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\kbdhid\Parameters" (pod warunkiem, że używasz klawiatury USB). Kliknij prawym przyciskiem myszy w prawym panelu edytora i wskaż polecenie Nowy | Wartość DWORD. Nadaj jej nazwę "CrashOnCtrlScroll". Kliknij dwukrotnie utworzoną wartość i zamień zero w polu danych na 1. Teraz załóż kask ochronny i...

Panel sterowania jest naszpikowany ikonami. Aby poprawić orientację, ukryj aplety, z których nigdy nie korzystałeś i prawdpodobnie już nie skorzystasz.

Panel sterowania jest naszpikowany ikonami. Aby poprawić orientację, ukryj aplety, z których nigdy nie korzystałeś i prawdpodobnie już nie skorzystasz.

Ukryj nieużywane aplety Panelu sterowania

Czy nie sądzisz, że Panel sterowania gromadzi wiele funkcji, z których prawdopodobnie nigdy nie skorzystasz? Kiedy ostatnim razem aktualizowałeś ustawienia w Menedżerze poświadczeń? A kiedy w aplecie Telefon i modem? A kiedy w Windows CardSpace? Niestety, Panel sterowania nie działa tak jak Eksplorator Windows, w którym możesz do woli przemieszczać i usuwać elementy. Po raz kolejny możesz się zwrócić o pomoc do rejestru.

Przeskocz do klucza "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer". Jeżeli w obrębie klucza "Policies" brakuje klucza podrzędnego "Explorer", po prostu utwórz go poleceniem Edycja | Nowy | Klucz. Będąc w obrębie podklucza "Explorer", kliknij prawym przyciskiem myszy w prawym panelu edytora, wskaż polecenie Nowy | Wartość DWORD i utwórz wartość o nazwie "DisallowCpl". Kliknij nową wartość dwukrotnie i zamień domyślne zero figurujące w polu Dane wartości na 1.

W dalszej kolejności kliknij prawym przyciskiem myszy klucz "Explorer" i utwórz nowy klucz podrzędny o nazwie "DisallowCpl". Zaznacz nowy klucz i razu jeszcze kliknij prawym przyciskiem myszy w prawym panelu Edytora rejestru. Tym razem użyjesz menu podręcznego przywoływanego prawym przyciskiem myszy do zakładania nowych wartości ciągu. Zależnie od liczby ikon w Panelu sterowania, które chcesz ukryć, musisz utworzyć serię wartości ciągu w porządku numerycznym. Jeżeli chcesz np. ukryć dwie ikony, utwórz wartości ciągu o nazwach "1" i "2". Musisz użyć numerów następujących kolejno po sobie. W przeciwnym razie sztuczka nie zadziała.

Teraz klikaj dwukrotnie kolejne wartości i przypisuj im w polu danych dokładną nazwę niepotrzebnego ci apletu - a więc taką, jaka ukazuje się pod ikoną w Panelu sterowania (np. Programy i funkcje lub Centrum akcji).

Wyłącz bezużyteczne okno, które proponuje wyszukanie w internecie aplikacji do otwierania pliku nieznanego typu. Zamiast niego ujrzysz listę, z której sam wybierzesz odpowiedni program.

Wyłącz bezużyteczne okno, które proponuje wyszukanie w internecie aplikacji do otwierania pliku nieznanego typu. Zamiast niego ujrzysz listę, z której sam wybierzesz odpowiedni program.

Ukryj okno wyszukiwania w internecie

Gdy klikasz dwukrotnie plik, który nie należy do typów zarejestrowanych w systemie Windows, jak za czasów Windows XP pojawi się na ekranie denerwujące okno z propozycją poszukania w internecie programu odpowiedniego do otwierania tego rodzaju plików. Czy ktoś kiedykolwiek skorzystał z tej funkcji? My z pewnością nie i cieszymy się, że jest prosta sztuczka rejestru, która pozwala raz na zawsze pozbyć się irytującego komunikatu. Zamiast niego wyświetli się w powyższej sytuacji okno z listą aplikacji, którymi możesz spróbować otworzyć tajemniczy plik.

Przejdź w rejestrze do klucza "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer". Kliknij prawym przyciskiem myszy w prawej części okna i wskaż polecenie Nowy | Wartość DWORD. W polu nazwy wartości wpisz NoInternetOpenWith. Na koniec kliknij ją dwukrotnie i wprowadź cyfrę 1 w polu Dane wartości.

Spłataj figla współużytkownikom komputera

Czy z twojego komputera korzystają koledzy lub krewni? Jeśli tak, być może chciałbyś grzecznie poinformować ich, jak mają obchodzić się z twoim sprzętem za każdym razem, gdy uruchamiają system. A może masz ochotę spłatać psikusa użytkownikowi innego peceta, który przyprawi go o gęsią skórkę? Drobna sztuczka rejestru wyczaruje komunikat, który trzeba zamknąć, zanim można zalogować się w systemie.

Przeskocz w Edytorze rejestru do klucza "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Policies\System". Kliknij dwukrotnie wartość "legalnoticecaption". Teraz wpisz nagłówek swojego komunikatu. Następnie kliknij dwukrotnie wartość "legalnoticetext" i wprowadź tekst wiadomości, którą chcesz się podzielić ze współużytkownikami systemu.


Zobacz również