Rozwiązywanie problemów w sieci lokalnej i z łączem internetowym

Awarie sieci lokalnej i łącza internetowego bywają wyzwaniem nawet dla doświadczonych użytkowników komputera. Chcąc szybko rozwiązać problem, warto podejść do niego metodycznie. Radzimy, jak najprościej znaleźć przyczynę usterki sieciowej.


Czy twoja sieć odmawia posłuszeństwa lub ruch odbywa się tak powolnie, że możesz osobiście witać każdy otrzymany pakiet danych uściśnięciem dłoni? Zarówno oprogramowanie w postaci sterowników, jak i sprzęt może okazać się prawie niewyczerpalnym źródłem problemów, które uniemożliwiają nawiązywanie połączeń i/lub niezawodne działanie sieci. W zaistniałej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest metodyczne zawężanie zakresu potencjalnych przyczyn. Poniżej opisujemy, jak wybrnąć z kłopotów sieciowych.

1. Łącze internetowe – poszukiwanie przyczyny w sieci lokalnej

Jeśli nie ma dostępu do pozostałych komputerów w sieci, nie ma żadnych wątpliwości. Masz do czynienia z problemem braku połączenia w sieci lokalnej. Jeżeli natomiast ulegnie awarii łącze internetowe, trzeba ustalić, w którym miejscu tkwi błąd bądź znajduje się usterka. W konwencjonalnych sieciach domowych o topografii gwiazdy, w których router pełni rolę centralnego elementu sieci, można bardzo szybko ustalić, czy przyczyna leży wewnątrz sieci, czy raczej poza nią. W Windows przewidziano do tego celu dwa narzędzia diagnostyczne – Ping i Tracert. Oba uruchamia się w oknie konsoli tekstowej.

Problem wewnętrzny. Chcąc przetestować połączenie swojego komputera z routerem, otwórz okno konsoli tekstowej (naciśnij w tym celu klawisze [Windows R] i wpisz cmd), po czym wprowadź polecenie tracert pcworld.pl. To wewnętrzne narzędzie diagnostyczne Windows ustala trasę przemierzaną przez pakiety danych od komputera wyjściowego do lokalizacji docelowej (w naszym przykładzie jest nią serwer pcworld.pl). Ponadto wyświetla wszystkie węzły pośrednie. Pierwszym takim węzłem w drodze do celu jest twój router, który powinien zgłosić się, podając swój adres IP. Dwa typowe, stosowane domyślnie adresy IP routerów to 192.168.0.254 i 10.0.0.138. Jeśli twój router nie zareaguje w ten sposób na polecenie tracert, lecz na ekranie pojawi się komunikat Nie można rozpoznać nazwy systemu docelowego pcworld.pl, należy szukać przyczyny problemu w obrębie swojej sieci lokalnej.

Problem zewnętrzny. Gdy przeglądarka internetowa nie wyświetla stron internetowych, lecz uparcie kwituje wszystkie próby odwiedzenia dowolnej witryny komunikatem o braku możliwości znalezienia serwera, wyślij do jednego z serwerów żądane echa, aby sprawdzić, czy lokalizacja docelowa odpowiada na sygnały z zewnątrz. Służy do tego polecenie ping – wpisz np. ping pcworld.pl. Jeśli w wyniku tego ujrzysz w konsoli tekstowej napis Żądanie polecenia ping nie może znaleźć hosta pcworld.pl. Sprawdź nazwę i ponów próbę, nie udało się przyporządkować adresu IP wpisanej nazwie (pcworld.pl). Może to oznaczać nieudaną próbę zamiany adresu (z postaci alfanumerycznej na liczbową). W zaistniałej sytuacji spróbuj skontaktować się bezpośrednio z żądanym serwerem, wpisując jego adres IP – np. ping 194.69.207.226. Jeśli ci się to nie uda, łącze internetowe jest definitywnie przerwane. Jeżeli jednak otrzymasz poprawną odpowiedź od routera, co wykazał twój pierwszy test, problem z nawiązywaniem połączeń leży najprawdopodobniej poza twoją siecią lokalną. Przypuszczalnie leży po stronie łączy internetowych lub dostawcy internetu.

Gdy polecenie Tracert zgłasza taki rezultat, przyczyny problemu należy szukać w obrębie swojej sieci lokalnej.

Gdy polecenie Tracert zgłasza taki rezultat, przyczyny problemu należy szukać w obrębie swojej sieci lokalnej.

2. Brak dostępu do komputerów w sieci lokalnej

Jeśli nie udaje ci się nawiązywać połączeń w obrębie sieci lokalnej, zacznij poszukiwania przyczyny od swojego komputera. W obszarze powiadomień na pasku zadań widnieje ikona sieci lub WLAN, która sygnalizuje, czy w danej chwili jest aktywne połączenie z internetem lub siecią lokalną. Jeżeli zerwało się połączenie w sieci kablowej, najpierw sprawdź źródła awarii, które wydają się oczywiste. Przewody sieciowe wewnątrz izolacji są bardzo łamliwe, więc można mimowolnie uszkodzić je, przejeżdżając po nich rolką krzesła biurowego. Niedociągnięciem wielu kabli ethernetowych bywają nazbyt filigranowe, plastikowe zaciski utrzymujące wtyczkę w gnieździe. Bardzo łatwo się obłamują, a wówczas wtyczka wysuwa się z gniazda. Aby umożliwić łatwe dozorowanie połączeń fizycznych, wyposaża się gniazda sieciowe kart sieciowych i laptopów w dwie diody LED. Zielona dioda świeci się, gdy jest nawiązane połączenie z siecią, natomiast żółta wskazuje bieżący stan transmisji, migając podczas przesyłania danych. Za to routery i tanie koncentratory (huby) są wyposażone w tylko jedną diodę zielonego koloru. Jeśli dioda ta nie świeci się wcale, przełącz ten sam kabel do innego komputera lub laptopa, aby sprawdzić, czy uda się uzyskać połączenie z siecią. Jeśli próba nie powiedzie się, musisz wymienić kabel prowadzący z komputera do routera, bo uległ uszkodzeniu.

Korzystając z karty WLAN w laptopie, należy upewnić się, że jest włączony układ WLAN. Choć brzmi to banalnie, bywa częstym powodem problemów, który przeoczają nawet doświadczeni użytkownicy. Do włączania układu sieciowego służy specjalny przełącznik w obudowie laptopa lub specjalny skrót klawiaturowy z wykorzystaniem klawisza [Fn].

Menedżer urządzeń podpowie ci, czy sterownik karty sieciowej jest poprawnie zainstalowany i czy jest ona włączona.

Menedżer urządzeń podpowie ci, czy sterownik karty sieciowej jest poprawnie zainstalowany i czy jest ona włączona.

3. Karta sieciowa – wykrywanie kłopotów ze sterownikami

Aby podejrzeć bieżącą konfigurację sieciową w oknie konsoli tekstowej, wystarczy wpisać polecenie ipconfig. Ustalisz w ten sposób m.in. własny adres IP i adres routera, który tu jest określany jako Brama standardowa. Jeśli komputerowi nie jest przypisany adres IP, choć kabel sieciowy działa bez zarzutu lub router WLAN nawiązuje połączenia z innymi składnikami sieci lokalnej, należy sprawdzić sterowniki. Menedżer urządzeń podpowie ci, czy sterowniki działają bez zarzutu. Naciśnij klawisze [Windows R] i wpisz polecenie devmgmt.msc. Sprawdź, czy twój sprzęt sieciowy figuruje w gałęzi Karty sieciowe. Jeżeli go brakuje lub wpis jest opatrzony ikoną z wykrzyknikiem, przyczyna problemu leży w sterowniku. Aby ją usunąć, w większości wypadków wystarczy ponownie zainstalować odpowiedni sterownik. Znajdziesz go w witrynie producenta, a pobierzesz przy użyciu innego komputera.

Na wypadek awarii serwera DNS – w tym oknie konfiguracyjnym możesz podać alternatywny adres.

Na wypadek awarii serwera DNS – w tym oknie konfiguracyjnym możesz podać alternatywny adres.