SUMo - system zawsze aktualny

Liczba sterowników i programów zainstalowanych w systemie idzie często setki. Trudno zapanować nad regularna aktualizacją ich wszystkich. Na rynku są jednak programy, które wyręczą cię z tego kłopotliwego zadania.

Aktualizacja programów, systemu czy sterowników może zabierać sporo czasu. Jeżeli chcesz, by wszystkie były zawsze w najnowszych wersjach spędzisz mnóstwo czasu na weryfikowaniu dostępnych nowości czy poprawek i ich aktualizację bądź instalację. Chyba, że zdasz się na specjalistyczne oprogramowanie, które wszystkie te operacje przeprowadzi za ciebie całkowicie automatycznie.

SUMo to monitor aktualizacji systemu i zainstalowanych w nim programów. To niewielkie, bezpłatne narzędzie dopilnuje, by wszystkie składniki Windows były zawsze aktualne. Wprawdzie nie przeprowadzi tej operacji samodzielnie ale rozbudowana baza programu gwarantuje, że sprawdzi nawet najmniej popularne oprogramowanie.

1. Po zainstalowaniu programu, w trakcie jego pierwszego uruchomienia na ekranie pojawi się okno, w którym można zmodyfikować konfigurację programu. Jeżeli ma on na bieżąco śledzić zmiany w systemie i wyszukiwać nowe wersje programu trzeba zmienić niektóre opcje. Kliknij w tym celu przycisk Otwórz ustawienia SUMo. W sekcji Opcje zaznacz pola Uruchom przy starcie Windows, Sprawdź czy jest nowa wersja po uruchomieniu oraz Minimalizuj do zasobnika systemowego. Jeżeli chcesz poprawić dokładność skanowania i wykrywania zainstalowanych aplikacji na liście Typ skanowania ustaw Dokładny. Pamiętaj jednak, że wydłuży to operacje wyszukiwania. Zamknij okno konfiguracyjne klikając OK. Jeżeli chcesz zresetować listę odnalezionych aplikacji użyj do tego celu przycisku Wyczyść listę monitorowanych programów.

SUMo - system zawsze aktualny

SUMo dzieli dostępne aktualizacje na kluczowe i drugorzędne. Te pierwsze oznaczone są znakiem wykrzyknika

2. Aby rozpocząć pracę kliknij Automatycznie wykryj zainstalowane oprogramowanie. Po zakończeniu skanowania zamknij okno klikając Zamknij. Kolejnym krokiem jest weryfikacja dostępności nowych wersji. Zrobisz to za pomocą przycisku Sprawdź dostępność aktualizacji. Zamknij okno kreatora. W głównym oknie programu wyświetlona jest lista wykrytych w systemie aplikacji. SUMo dzieli je na te, które nie wymagają uaktualnienia, takie, które można zaktualizować i takie, których aktualizacja jest konieczna. Informacje o dostępnej wersji umieszczone są w kolumnie Aktualizacja.

3. Aby pobrać aktualizację, zaznacz na liście wybraną aplikację i kliknij przycisk Zdobądź uaktualnienie. Zostaniesz przeniesiony na stronę serwisu, na której wymienione będą starsze wersje programu, oznaczona gwiazdką ta, którą posiadasz i wyświetlone wszystkie nowsze warianty (łącznie z testowymi). Serwis informuje także o popularności każdej z nich. Na stronie dotyczącej programu znajduje się również przycisk ułatwiający pobranie aktualizacji. Zaczyna się on od słowa Get i zawiera w tytule nazwę poszukiwanego programu. Nie kieruje on jednak na strony macierzyste, a uruchamia spersonalizowane wyszukiwanie za pomocą Google. Dopiero na liście wyników należy zlokalizować i kliknąć odpowiedni link. Minusem tego rozwiązania jest to, że Google nie zawsze wyświetla w wynikach łącze prowadzące bezpośrednio do strony z plikiem.