Ściągaj z głową

Go!Zilla jest już od dawna znanym i cenionym programem do efektywnego pobierania plików z Sieci. Program zawiera mnóstwo opcji, które pozwalają dowolnie skonfigurować pobierane pliki z Internetu. Jeśli tylko zainstalujesz i uruchomisz Go!Zillę, to na pewno przyspieszysz ściąganie plików, ale warto poświęcić trochę czasu i dostosować program do swoich potrzeb.


Go!Zilla jest już od dawna znanym i cenionym programem do efektywnego pobierania plików z Sieci. Program zawiera mnóstwo opcji, które pozwalają dowolnie skonfigurować pobierane pliki z Internetu. Jeśli tylko zainstalujesz i uruchomisz Go!Zillę, to na pewno przyspieszysz ściąganie plików, ale warto poświęcić trochę czasu i dostosować program do swoich potrzeb.

"Jeśli nie ściągałeś plików z Go! zillą, to tak naprawdę nie ściągałeś wcale"

"Jeśli nie ściągałeś plików z Go! zillą, to tak naprawdę nie ściągałeś wcale"

Czy wiesz, jak pobierać pliki za pomocą Go!Zilli? Oczywiście, wystarczy kliknąć łącze na stronie WWW prowadzące do pliku i Go!Zilla rozpocznie ściąganie. Są też inne sposoby, sprawdź, czy wiesz o wszystkich:

1. Ręcznie.

Przejdź do File List | Add File i wpisz adres URL, pod którym znajduje się plik. Możesz też dodać krótki opis - wbrew pierwszemu wrażeniu opcja ta jest bardzo przydatna, jeśli ściągamy duże ilości małych plików, a wszystkie nazwy są podobne. Ręczne wpisanie adresu możemy także wywołać, naciskając klawisz [Ins].

2. Przez Schowek.

Go!Zilla może nadzorować stan Schowka i rozpocząć pobieranie pliku, gdy znajdzie się tam adres URL. Aby korzystać z tej możliwości, zaznacz opcję Auto | Monitor Clipboard. Jak umieścić adres w Schowku wprost z przeglądarki? Można zaznaczyć go za pomocą myszy i skopiować ([Ctrl C]), ale łatwiej jest kliknąć adres prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Kopiuj skrót (Internet Explorer), Copy Link Location (Netscape Navigator) albo Skopiuj adres linku (Sylaba). Możesz także, po skopiowaniu hiperłącza, przejść do Go!Zilli i użyć skrótu [Ctrl V], wybrać File List ę Paste File lub kliknąć przycisk (jeżeli w Schowku znajduje się jakiś adres, będzie kolorowy) .

Możesz wybrać stopień kompresji archiwizowanych plików.

Możesz wybrać stopień kompresji archiwizowanych plików.

3. Przeciągnij i upuść.

Aby uruchomić pobieranie pliku, możesz także wykorzystać technikę "przeciągnij i upuść". Aby była efektywna, ustaw odpowiednie opcje - zaznacz pole Window | Always On Top lub Window | Drop Target. Dzięki temu okno lub ikona Go!Zilli będzie zawsze widoczna.

Teraz wystarczy kliknąć łącze w przeglądarce, przeciągnąć i upuścić na ikonie lub liście plików Go!Zilli.

4. Integeracja.

To najczęściej wykorzystywana metoda, co nie znaczy, że najlepsza. Jeśli zaznaczysz opcję Auto | Browser Integration wystarczy, że klikniesz łącze w przeglądarce, a Go!Zilla automatycznie rozpocznie pobieranie pliku. Jeśli nie chcesz używać Go!Zilli, tylko wykorzystać standardowe pobieranie plików w IE lub Nawigatorze, wystarczy przytrzymać wciśnięty [Alt] podczas klikania łącza.

Możesz ustawić pobieranie plików na dowolny dzień i godzinę.

Możesz ustawić pobieranie plików na dowolny dzień i godzinę.

No dobrze, a jeśli przeglądam strony off-line i chciałbym pobieranie plików uruchomić później? Go!Zilla umożliwia włączenie pobierania w dowolnym, wybranym przez użytkownika dniu i o określonej godzinie. Aby ustawić te parametry, musisz najpierw wybrać pliki, które będziesz pobierał.

Wybierz je z listy, trzymając wciśnięty klawisz [Ctrl] lub kliknij pierwszy i ostatni z wciśniętym [Shift]. Teraz możesz już przejść do okna Set Download Time - wybierz File ę Schedule lub kliknij przycisk . Możesz teraz wybrać rok, miesiąc i dzień, kiedy chcesz rozpocząć pobieranie. Uwaga! Go!Zilla nie sprawdza poprawności wybranej daty. Jeśli wybierzesz np. zeszły piątek, ściąganie plików rozpocznie się natychmiast! Bardzo ważnym polem jest pole godziny - wielu użytkownikom zależy, aby czasochłonne pobieranie plików odbywało się wtedy, gdy koszt połączenia z Internetem jest najniższy. Ustawianie godziny nie jest intuicyjne - ustaw kursor w tej części podawanego czasu, którą chcesz zmienić (np. minuty) i użyj pokręteł góra/dół. Niemożliwe jest niestety "ręczne" wpisanie dokładnego czasu.

W tym samym oknie możesz także wybrać czy i kiedy Go!Zilla ponowi ściąganie pliku. Ta opcja jest przydatna gdy np. codziennie pobierasz z tej samej strony nową wersję pliku z informacjami finansowymi, notowaniami giełdy itp. Zaznacz opcję Recurring Download i ustaw parametry. Jeśli wybierzesz opcję Timestamp File, to każdorazowo ściągnięty plik będzie oddzielnie zapisywany z przypisaną mu datą i czasem pobrania. Jeżeli natomiast wybierzesz opcję Replace File, nowo pobrany plik będzie zapisany w miejsce starego.