Sieci peer-to-peer a prawo

Co jakiś czas słyszymy o spektakularnych akcjach MPAA i jej pozwach skierowanych przeciwko użytkownikom sieci peer-to-peer, takich jak BitTorrent, Kazaa, Morpheus. Na razie mają one miejsce głównie w USA, ale coraz częściej organizacja ta występuje przeciwko internautom z Europy. Warto w tej sytuacji poznać podstawowe regulacje prawne dotyczące wymiany plików w Internecie, aby uniknąć ewentualnego, choćby nieświadomego naruszenia prawa i niezapowiedzianej wizyty funkcjonariuszy policji.


Sieci peer-to-peer a prawo

Co jakiś czas słyszymy o spektakularnych akcjach MPAA i jej pozwach skierowanych przeciwko użytkownikom sieci peer-to-peer, takich jak BitTorrent, Kazaa, Morpheus. Na razie mają one miejsce głównie w USA, ale coraz częściej organizacja ta występuje przeciwko internautom z Europy. Warto w tej sytuacji poznać podstawowe regulacje prawne dotyczące wymiany plików w Internecie, aby uniknąć ewentualnego, choćby nieświadomego naruszenia prawa i niezapowiedzianej wizyty funkcjonariuszy policji.

Gnutella jak nó

Samo używanie programów służących do wymiany plików w sieciach peer-to-peer nie jest nielegalne. Stanowią one jedynie narzędzia do wymiany danych. Tak jak nóż może posłużyć zarówno do krojenia chleba, jak i zabicia człowieka, tak wspomniane programy mogą być pomocne w wymianie dozwolonych i zakazanych treści. Póki nie wykorzystujemy ich do wymiany plików chronionych prawem autorskim, możemy spać spokojnie. Ta sytuacja może się jednak zmienić - ponieważ przemysł muzyczny i filmowy nie jest w stanie poradzić sobie z nagminnym piractwem, postanowił podjąć działania w celu zdelegalizowania programów typu eMule. Oceniam jednak, że szanse na to są niewielkie.

Zabronione rozpowszechnianie

Nie jest żadną tajemnicą, że sieci peer-to-peer są wykorzystywane głównie do wymiany utworów- filmów, plików muzycznych, e-książek, programów komputerowych - chronionych przez prawo autorskie. Naruszenie przepisów prawa autorskiego może wiązać się z dolegliwymi sankcjami. Rozpowszechnianie bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom cudzych utworów może bowiem zostać uznane za przestępstwo określone w art. 116 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Za przykład takiego działania należy uznać udostępnienie filmów w formacie Divx w Internecie, również w sieciach peer-to-peer. Sprawca podlega karze nawet wtedy, gdy udostępnia utwory nieodpłatnie, a samo udostępnienie jest nieumyślne. W przypadku działania nieumyślnego takie działanie jest zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Co istotne - internauci często nie zdają sobie w ogóle sprawy z tego, że "ściągając" określony plik udostępniają go jednocześnie innym osobom. Do czasu jego całkowitego zapisania na twardym dysku i skopiowania do innego katalogu, plik ten jest "widoczny" dla innych internautów i to jest owo zabronione, nieumyślne rozpowszechnianie. Oczywiście nielegalne jest też świadome i umyślne umieszczenie w sieci cudzych filmów, plików muzycznych i programów komputerowych, a sankcja za to jest jeszcze surowsza.

Nielegalne ci ganie?

Część prawników uważa, że odpowiedzialności karnej może podlegać nie tylko udostępnianie ściągniętych z Internetu filmów, ale i samo ich ściąganie i oglądanie! Takie postępowanie może zostać uznane za przestępstwo, o którym mowa w art. 115 ust. 3 prawa autorskiego. Stanowi on, że każdy, kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej narusza cudze prawa autorskie lub prawa pokrewne określone w enumeratywnie wymienionych artykułach prawa autorskiego podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Jednym z wymienionych artykułów jest art. 17 prawa autorskiego, który przewiduje, że twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Można zatem wykazywać, że jeżeli w celu osiągnięcia korzyści majątkowej korzystamy z cudzych utworów (np. oglądamy film ściągnięty z Internetu, dla zaoszczędzenia wydatku na zakup oryginalnej płyty) i nie płacimy za to wynagrodzenia jego twórcy, naruszamy wspomniany art. 17 prawa autorskiego i narażamy się na zarzut popełnienia przestępstwa.

Z drugiej strony można bronić poglądu, że wspomniany art. 115 ust. 3 prawa autorskiego został skonstruowany wadliwie, ponieważ znamiona przestępstwa określone w nim zostały bardzo nieprecyzyjnie, a odpowiedzialność karna została ujęta zbyt szeroko. Pojawiły się nawet głosy, że z tego powodu jest on sprzeczny z Konstytucją. Dopóki jednak on obowiązuje, istnieje realne ryzyko wykorzystania go przeciwko użytkownikom sieci peer-to-peer.

Złudna anonimowo

Pamiętajmy, że Internet daje jedynie złudne poczucie anonimowości. Wiele osób uważa, że może bezkarnie łamać przepisy prawa w cyberprzestrzeni, ponieważ i tak niemożliwe będzie ustalenie ich tożsamości. W rzeczywistości każdy internauta zostawia w sieci swój ślad - choćby numer IP komputera, z którego korzysta, ale nie tylko. W wielu krajach - również w Polsce! - istnieją wyspecjalizowane komórki policji zajmujące się tego typu przestępczością. Ponadto naruszenie praw autorskich z reguły wiąże się z odpowiedzialnością odszkodowawczą. Zanim zatem ściągniemy z sieci kolejny filmowy hit przed jego wejściem na polskie kinowe ekrany, zastanówmy się dwa razy - może nas to drogo (dosłownie i w przenośni) kosztować.

Autor jest prawnikiem specjalizującym się w prawie cywilnym i prawie nowych technologii.