Siedem sposobów na diagnostykę sieci

Diagnostyka sieci to nie tylko sprawdzenie poprawności połączeń kablowych i działania ruterów. Często kłopot tkwi w warstwie programowej, w nieprawidłowej konfiguracji. Tylko dobra znajomość najważniejszych narzędzi do diagnostyki pozwoli szybko naprawić ewentualną awarię.


Jeżeli wszystkie połączenia są prawidłowe, a komputery w sieci lokalnej nie mogą się ze sobą komunikować, błędy tkwią najprawdopodobniej w ich konfiguracji. O ile jednak sprzęt łatwo sprawdzić, o tyle ustawień karty sieciowej już nie. Trzeba wykazać się znajomością odpowiednich poleceń, najczęściej tekstowych. Jeżeli jednak nie jest ci straszna konsola, takie narzędzia, jak tracert, ping, netstat czy ipconfig odkryją przed tobą wiele tajemnic dotyczących interfejsów sieciowych, serwerów, tras pokonywanych przez pakiety czy danych adresowych właścicieli zarejestrowanych domen.

Ping

To jedno z częściej stosowanych poleceń sieciowych. Wysyła ono do zdalnego hosta pakiet ICMP echo request. Komunikat przesłany jest z pewnym zestawem danych i zawiera do odbiorcy prośbę o odpowiedź zawierającą dokładnie te same informacje. To często używana metoda diagnostyki połączeń. Pozwala sprawdzić, jaki czas potrzebny jest na dotarcie komunikatu do celu, wykryć opóźnienia związane utratą danych na przebytej trasie czy kłopoty z połączeniem jeżeli zdalny komputer jest nieosiągalny. Należy mieć tylko na uwadze, że brak odpowiedzi nie zawsze oznacza awarię. Niektóre maszyny skonfigurowane są bowiem tak, by nie odpowiadać na komendę ping. Spowodowane jest to możliwością użycia tego polecenia do ataku na dany komputer, polegającym na przeciążeniu jego łącza.

1. Aby użyć polecenia, wpisz w oknie Wiersza polecenia ping, a następnie dopisz adres komputera. Może on być w postaci nazwy DNS lub numeru IP, na przykład ping idg.com.pl lub ping 194.69.207.152 Po chwili zdalny system odpowie na przesłane pakiety, a na ekranie wyświetlone zostanie podsumowanie operacji. Dla każdej paczki danych podany jest czas, w jakim nadeszła odpowiedź. Im krótszy tym lepsza transmisja. Długi oznacza opóźnienia w przesyłaniu informacji i uniemożliwia na przykład granie w sieciowe gry. W każdym przypadku czas powinien mieć również podobną wartość. Jeżeli któraś z odpowiedzi znacząco odbiega od pozostałych może to świadczyć o chwilowym obciążeniu łącza, kłopotach w transmisji czy problemach w punktach węzłowych. Dodatkowo, jeżeli wszystko odbyło się bez problemów, ilość wysłanych danych (Sent) równa jest odebranej (Received), a strata pakietów (Lost) równa zero.

Siedem sposobów na diagnostykę sieci

2. Częściowa utrata pakietów to ewidentne kłopoty w funkcjonowaniu sieci. Problemy mogą dotyczyć twojego dostawcy internetowego, lokalnych ustawień i konfiguracji, błędów w funkcjonowaniu ruterów czy odpytywanego serwisu. Mniej jednoznaczny jest za to całkowity brak odpowiedzi. Komunikat Reqest timed out może oznaczać awarię ale także świadczyć o tym, że zdalny system został skonfigurowany tak, by nie odpowiadać na polecenie ping.

Okno Wiersza polecenia

Opisywane w tym poradniku polecenia uruchamia się w większości z poziomu tekstowej konsoli. Nie można wystartować ich bezpośrednio z graficznego interfejsu gdyż po zakończeniu działania, zawierające je okno zostanie automatycznie zamknięte. Uniemożliwi to zapoznanie się z wynikami pracy. Ponadto niektóre informacje podawane są jedynie użytkownikom z odpowiednimi uprawnieniami, dlatego najpierw trzeba uruchomić okno Wiersza polecenia, najlepiej z uprawnieniami Administratora. Dopiero za jego pośrednictwem startuje się inne narzędzia. Dla przykładu do konsoli tekstowej w Windows 8.1 dostaniesz się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy przycisku startowego (w widoku Pulpitu) i wybraniu Wiersz polecenia (administrator).