Skróty klawiaturowe w Wordzie

Łatwiejszy dostęp do opcji formatowania oraz innych poleceń edytora dają skróty klawiaturowe...

Łatwiejszy dostęp do opcji formatowania oraz innych poleceń edytora dają skróty klawiaturowe. Aby zdefiniować klawisze skrótów, wybierz menu Narzędzia-Dostosuj. Kliknij przycisk Klawiatura, który znajduje się na karcie Polecenia. Z dwóch rubryk, które ukażą się w oknie Dostosuj klawiaturę, wybierz kategorię i żądane polecenie. Następnie przejdź do kolejnego pola i wciśnij nowy klawisz lub kombinację klawiszy, które chcesz przypisać wybranemu uprzednio poleceniu. Jeżeli wciśnięte klawisze skrótu są aktualnie przyporządkowane innym poleceniom, edytor wyświetli odpowiednią adnotację poniżej pola Naciśnij nowy klawisz skrótu. Aby sfinalizować operację, kliknij przycisk Przypisz. Jeżeli wolisz zrezygnować z definiowania nowego skrótu klawiaturowego, kliknij Zamknij.

Uwaga: powyższa operacja jest nieodwracalna. Jeśli dokonałeś zmian, które chciałbyś odrzucić, wybierz menu Narzędzia-Opcje. Kliknij kartę Zapisywanie i zaznacz opcję Żądanie potwierdzenia zapisu szablonu Normal.dot. Zapisz wszystkie otwarte dokumenty i zamknij edytor. Word zapyta, czy chcesz zapisać zmiany w szablonie. Kliknij przycisk Nie.