Steam - jak zrobić kopię zapasową gier?


Inne narzędzia

Steam Backup Tool to aplikacja, której twórcy postanowili dać graczom alternatywę dla wbudowanego w platformę mechanizmu backupu. Ich zdaniem działa szybciej i lepiej kompresuje pliki, a także automatycznie znajduje foldery gier ze Steam oraz ich aktualizacje. Jeśli natomiast ktoś martwi się o zapisane stany gier, może do ich uwiecznienia użyć znajdującego się w naszych zasobach programu GameSave Manager.

Przywracanie kopii zapasowej gry za pomocą Steam

Aby przywrócić grę z kopii zapasowej utworzonej za pomocą narzędzia Steam, należy zalogować się do platformy, wybrać zakładkę Steam w lewym, górnym rogu, a następnie opcję "Utwórz lub przywróć kopię zapasową gry...". Następnie wybieramy opcję "Przywróć kopię zapasową" i wskazujemy folder, w którym zostały zapisane skompresowane pliki. Wybraną kopię - lub kopie - należy zaznaczyć, a następnie kliknąć "Dalej..." i cierpliwie czekać.

Steam - jak zrobić kopię zapasową gier?

Przywracanie kopii zapasowej gry na Steam

Jeżeli kopia zapasowa znajduje się na płycie/płytach, wystarczy włożyć nośnik do napędu, aby proces przywracania rozpoczął się samoczynnie.