Stosowanie międzyklatkowych przejść [Flash]

Możliwość wpływania na kształt międzyklatkowego przejścia jednej grafiki w drugą (tweening) to wspaniała opcja oferowana przez Flasha. Żeby jednak w pełni z niej korzystać, należy przestrzegać kilku zasad.

Po pierwsze, możesz stosować funkcję shape tween jedynie dla niezgrupowanych elementów graficznych. Jednak, w przeciwieństwie do przejścia w ruchu (motion tweening), które pozwala na umieszczenie tylko jednego symbolu na warstwie, przejście shape tweening umożliwia wprowadzenie wielu grafik na jedną warstwę. Należy zwrócić uwagę na to, że grafiki, które mają pozostać nieruchome, powinny być skopiowane do pierwszej i ostatniej klatki warstwy poddawanej procesowi shape tweening.