Surf Express


Po instalacji Surf Express w taki sposób zmienia ustawienia parametrów cache'a przeglądarki stron WWW, z którą współpracuje, że wyłącza użycie wbudowanego do niej cache'a i całkowicie go zastępuje. Od tej pory aż do wyłączenia Surf Expressu (co można uczynić w oknie programu Surf Express) wszystkie próby ściągania czegokolwiek z Internetu z wykorzystaniem protokołu http będą się odbywały za pośrednictwem Surf Expressu.

Surf Express w akcji

Efekty działania Surf Expressu nie są widoczne zaraz po jego pierwszym uruchomieniu. Trzeba na nie poczekać do momentu, gdy program zdoła zgromadzić odpowiednio wiele stron dotychczas oglądanych, aby "podać" je ponownie, gdy internauta zechce do nich powrócić lub "przewidzieć" w sposób wyżej opisany, które będzie najprawdopodobniej oglądał.

Surf Express pokazuje graficznie liczbę stron WWW oglądanych prosto z sieci (czerwony wycinek), stron przechowywanych w cache'u Surf Expressu i czytanych przez przeglądarkę z dysku, a nie z sieci (zielony wycinek) oraz stron czytanych z cache'a, na których sprawdzono, czy zawierają aktualną zawartość (żółty wycinek). Surf Express uprzednio, w czasie wolnym, załadował je z sieci, gdy okazało się, że ich kopie przechowywane w cache'u nie są już aktualne. Proporcje rozmiarów kolorowych wycinków zmieniają się w czasie oglądania stron WWW.

Można zaobserwować stopniowe powiększanie się liczby stron WWW ładowanych z cache'a (szybkie ładowanie) kosztem zmniejszania się liczby stron ładowanych z sieci (ładowanych znacznie wolniej niż z cache'a na dysku). Liczba stron aktualizowanych, ładowanych z cache'a, zaznaczona na żółto, rośnie po kilku dniach, najszybciej wtedy, gdy często zaglądamy na strony, których zawartość często się zmienia. Surf Express daje możliwość wskazania użytkownikowi, które strony i jak często należy sprawdzać.

FindCache

Szczególną cechą Surf Expressu jest możliwość przeszukiwania przechowywanych w cache'u stron WWW. Możemy przeszukać je pod kątem występowania w nich zadanych przez nas słów. Możemy budować wyrażenia logiczne, używając znaków AND lub OR.

W odpowiedzi na nasze pytanie Surf Express zwraca listę, zawierającą informację o tym, kiedy, pod jakim tytułem i z jakiego miejsca w Internecie załadowaliśmy strony z interesującymi nas słowami. Dwukrotne kliknięcie w którąś pozycję na liście wywołuje próbę ponownego załadowania tej strony.