Symulator lotu w Google Earth

Nie każdy wie, że w najnowszej wersji Google Earth zaszyty został symulator lotu. Aby go uruchomić wystarczy prosta modyfikajca rejestru.

Aby pobawić się symulatorem lotu w Google Earth należy:

1. Pobrać i zainstalować najnowszą wersję Google Earth

2. Uruchomić edytor rejestru (kliknij Start>Uruchom>wpisz regedit, kliknij OK)

3. Odszukać klucz HKEY_CURRENT_USER\Software\Google\Google Earth Plus\ i stworzyć w nim podklucz FlightSim

4. W kluczu FlightSim stworzyć wartość IsEnabled i przypisać jej 1 (Nowy>Wartosć DWORD, wpisz IsEnabled, nastepnie kliknij na nią prawym klawiszem myszy, wybierz Modyfikuj i wpisz 1)

5. Uruchomić Google Earth i wybrać Narzędzia>otwórz symulator lotu (lub po prostu skrót klawiszowy [CTRL]+[ALT]+[A])

Symulator lotu w Google Earth

Symulator lotu w Google Earth

(Niektórzy użytkownicy raportują, że opcja symulatora pojawiła się u nich dopiero po chwilowym uruchomieniu Google Sky - Widok>Przełącz na Niebo)

Do wyboru mamy 1 z 2 samolotów i 27 lotnisk. Niestety, brak wśród nich polskich pasów startowych.

Klawiszologia

Źródło: Marco'a blog