System awaryjny Androida

Gdy twój smartfon odmawia posłuszeństwa, bardzo często trzeba chwycić się ostatniej deski ratunku. Podpowiadamy, co kryje się za trybem przywracania w systemie Android i jak go optymalnie używać.


Tryb Recovery to awaryjny system operacyjny wbudowany w urządzeniach z Androidem zapewniający minimalistyczny zestaw funkcji. Nie oferuje graficznego interfejsu użytkownika (GUI, Graphic User Interface), lecz wyświetla wszystkie informacje w postaci tekstowej. Poszczególne polecenia menu widnieją jedno pod drugim jako wiersze tekstowe. Oprócz tego system dysponuje dość ograniczonym zakresem możliwości. Za to użytkownik uzyskuje w nim dostęp do różnych funkcji odzyskiwania, konserwowania i instalowania (patrz dalej). W dalszej części materiału tryb, o którym mowa, nazywamy trybem serwisowym.

Przywoływanie trybu serwisowego

Aby uruchomić tryb serwisowy, trzeba nacisnąć odpowiednią sekwencję przycisków. Większość producentów stosuje różne kombinacje przycisków. Jednak we wszystkich modelach obowiązuje zasada, że przed uruchomieniem trybu serwisowego trzeba wyłączyć urządzenie.

Zobacz również:

  • Xiaomi 13 zadebiutuje w trzech wersjach! Którą z nich byś wybrał?

W modelach Samsunga trzeba nacisnąć jednocześnie przyciski [Głośniej], [Home] i [Power]. Gdy urządzenie zareaguje i rozpocznie rozruch, zwolnij przycisk [Power], lecz nadal przytrzymuj naciśnięte przyciski [Głośniej] i [Home].

Jeśli masz smartfon HTC, dostaniesz się do menu odzyskiwania przyciskiem [Ciszej] i wyłącznikiem. Oba przyciski należy nacisnąć jednocześnie i przytrzymać naciśnięte przez kilka sekund.

Sposób nawigowania w obrębie menu serwisowego jest taki sam w urządzeniach wszystkich producentów. Naciskając przyciski głośności, przeskakuje się pomiędzy poszczególnymi poleceniami menu niczym za pomocą klawiszy [Strzałka w górę] i [Strzałka w dół]. Natomiast przyciskiem [Power] zainicjujesz wykonanie zaznaczonego uprzednio polecenia. Niektóre modele smartfonów wyświetlają stosowną instrukcję przy górnej krawędzi ekranu, np. Volume up/down to move highlight; power button to select.

System awaryjny Androida

Menu serwisowe nie dysponuje graficznym interfejsem użytkownika. Poszczególne polecenia są tu dostępne tylko w postaci zwykłego tekstu.

Możliwości trybu serwisowego

Menu serwisowe daje użytkownikowi do wyboru kilka funkcji. Poniżej objaśniamy znaczenie poszczególnych poleceń.

reboot system now – to polecenie należy do najczęściej używanych spośród wszystkich dostępnych w trybie serwisowym. Gdy je wybierzesz, smartfon zrestartuje się, uruchamiając ponownie system operacyjny Android. Opisywana funkcja jest najbardziej delikatnym rozwiązaniem w razie awarii i warto korzystać z niej w pierwszej kolejności. Dopiero wtedy, gdy zawiedzie, zaleca się wybrać bardziej radykalne środki.

apply data update from ADB – ADB (Android Debug Bridge, ang. interfejs debugowania w systemie Android) stanowi software’owy interfejs, który umożliwia bezpośrednie komunikowanie się komputera ze smartfonem za pośrednictwem portu USB. Poprzez ADB można wgrywać do smartfona tzw. Custom ROM, a więc alternatywną, nieoficjalną wersję systemu operacyjnego, a także instalować aplikacje i wykonywać różne operacje na plikach zgromadzonych w urządzeniu przenośnym. Aby móc skorzystać z interfejsu ADB, trzeba zaopatrzyć się w pakiet ADB Tools, który wchodzi w skład bezpłatnej platformy Android SDK. Ponadto musisz mieć prawa administratora w komputerze i uprawnienia tzw. superusera w smartfonie. Oprócz tego trzeba włączyć tryb debugowania USB w opcjach programistycznych.

Zastosowania trybu serwisowego

Menu serwisowe Androida ma sporo do zaoferowania. Może okazać się ostatnią deską ratunku w razie awarii wewnętrznego oprogramowania smartfona.

Restart. Gdy system twojego smartfona zawiesza się lub nie daje się uruchomić, spróbuj zainicjować ponowny rozruch z poziomu trybu serwisowego. Jeśli to nie pomoże ci rozwiązać problemu, możesz przywrócić fabryczne ustawienia urządzenia, jednak wiąże się to z utratą danych.

Modyfikowanie systemu. Android jest tworzony jako otwarte oprogramowanie na podstawie środowiska Linux. Kod źródłowy systemu jest więc publicznie dostępny i każdy może wprowadzać w nim dowolne zmiany. Celem modyfikowania systemu jest wprowadzanie nowych funkcji i eliminowanie ograniczeń narzuconych przez producentów.

apply data update from external storage – gdy użytkownik wybierze tę funkcję w trybie serwisowym, smartfon spróbuje znaleźć aktualizacje systemu operacyjnego, które są zapisane w postaci plików ZIP na karcie microSD. Po wybraniu danego pliku aktualizacji i potwierdzeniu przyciskiem [Power] zostanie natychmiast wgrana do pamięci flash i zastąpi dotychczasową wersję systemu Android.

wipe data / factory reset – rozważając wybranie tego polecenia w menu serwisowym, należy zachować najwyższą ostrożność. Powoduje usunięcie wszystkich danych przechowywanych w wewnętrznej pamięci smartfona, a nie można cofnąć tej operacji. Gdy zdecydujesz się przywrócić fabryczny stan swojego urządzenia przenośnego, wszystkie dane zginą więc bezpowrotnie. Utracie ulegną wszystkie zmiany domyślnych ustawień, a także zainstalowane przez ciebie aplikacje, kontakty, pliki i skojarzenie z kontem w serwisie Google. Oprogramowanie urządzenia będzie w takim stanie, jak tuż po zakupie – poza kilkoma wyjątkami. Zauważ, że przywrócenie pierwotnego stanu nie zmienia ewentualnego przydziału uprawnień roota ani alternatywnego systemu operacyjnego wgranego przez użytkownika. Zresetowanie smartfona do stanu fabrycznego nie ma ponadto żadnego wpływu na zawartość karty SIM. Teoretycznie nie trzeba jej więc wyjmować z urządzenia na czas wykonywania tej operacji. Jeśli jednak znajdują się na niej cenne dane, których nie chcesz pod żadnym pozorem utracić, utwórz na wszelki wypadek ich zapasową kopię, aby uniknąć ryzyka w razie niepowodzenia. Problemy mogą natomiast występować z aplikacjami zgromadzonymi na karcie microSD. Podczas przywracania stanu fabrycznego smartfona ulegają usunięciu skróty aplikacji w systemie Android. Wprawdzie wszystkie aplikacje nadal znajdują się na karcie pamięci, lecz nie uda ci się ich uruchomić. W zaistniałej sytuacji musisz raz jeszcze pobrać je i zainstalować.

Rootowanie na własną odpowiedzialność

Odpowiednikiem konta administratora w smartfonach z systemem Android jest tzw. root. Przyznaje prawa tzw. superusera, a więc uprawnienia, których nie ma zwykły użytkownik. Rootowanie smartfona, a więc przydzielenie użytkownikowi pełnych praw dostępu do swojego smartfona, jest konieczne chociażby w celu wgrania nieoficjalnej wersji oprogramowania (tzw. Custom ROM). Należy zwrócić uwagę, że wykonanie tej czynności wiąże się z utratą gwarancji. Oprócz tego rootowanie może nie powieść się, co doprowadzi do sparaliżowania całego smartfona. Dlatego warto utworzyć na wszelki wypadek zapasową kopię wszystkich zasobów zgromadzonych w smartfonie. Można to zrobić np. bezpłatnym programem My Phone Explorer.

wipe cache partition – partycja cache, a więc partycja pamięci podręcznej przechowuje pliki tymczasowe zapisywane przez system operacyjny i aplikacje Androida. Takie buforowanie danych ma za zadanie skrócić czas dostępu do nich. Gdy zdecydujesz się wybrać to polecenie, nie musisz obawiać się o utratę danych. System dysponuje ich zapasową kopią, która jest zapisana w katalogu data/data. Skorzysta z niej przy ponownym uruchomieniu smartfona.

apply update from cache – wybierając to polecenie, można przywołać aktualizację zapisaną uprzednio w pamięci podręcznej smartfona. Aby uzyskać dostęp do pamięci podręcznej urządzenia, trzeba mieć uprawnienia tzw. superusera. W tym celu trzeba wykonać w swoim smartfonie czynność zwaną rootowaniem (patrz ramka „Rootowanie na własną odpowiedzialność”). Aby wgrać nową wersję oprogramowania do smartfona, aktualizacja musi być zapisana w postaci archiwum ZIP na karcie microSD lub w pamięci podręcznej urządzenia. Następnie należy wskazać polecenie

apply update from cache

w menu serwisowym i wybrać właściwy plik.

System awaryjny Androida

Przywracając fabryczny stan smartfona, usuniesz całą zawartość wewnętrznej pamięci urządzenia. Zachowaj ostrożność, bo nie można cofnąć tej operacji.