Szablony Worda

Jak zachować używane w edytorze Word szablony formatowania i mieć do nich dostęp na innym komputerze lub po reinstalacji?

Wspomniane elementy są zapisywane domyślnie w szablonie globalnym NORMAL.DOT. Dlatego w większości przypadków wystarczy utworzyć zapasowy duplikat tego pliku i skopiować go do nowo zainstalowanego Worda.

Aby ustalić bieżącą lokalizację pliku NORMAL.DOT, przywołujemy menu Narzędzia | Opcje i wskazujemy kartę Lokalizacje plików (w Office 2000 - Położenie plików). Ścieżka docelowa jest wyszczególniona w wierszu Szablony użytkownika. Przechodzimy do tego katalogu i kopiujemy plik NORMAL.DOT do katalogu przeznaczonego na archiwa zapasowe. Jeśli dysponujemy własnymi szablonami, powinny figurować w tym samym katalogu - rozpoznamy je po rozszerzeniu DOT. Powinniśmy dołączyć je do swojej zapasowej kopii.

W Windows XP szablony Worda znajdują się domyślnie w katalogu:

"C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\<nazwa_użytkownika>\

DANE APLIKACJI\MICROSOFT\SZABLONY"

Zmienna <nazwa_użytkownika> symbolizuje nazwę, pod którą logujemy się w systemie Windows. Jeśli w systemie utworzono więcej niż jedno konto użytkownika, każdy z nich ma pliki DOT we własnym katalogu szablonów. W tym przypadku musimy dokonać archiwizacji dla każdego użytkownika oddzielnie.

W dalszej kolejności nagrywamy zawartość folderu z kopią zapasową na dyskietkę, płytę CD-ROM, dysk USB lub inny wymienny nośnik danych. Po ponownym zainstalowaniu Office'a kopiujemy pliki do katalogu szablonów, zastępując zbiory domyślne utworzone przez program instalacyjny.

Word 97, 2000, XP, 2003