Szpalty w Wordzie

Tworzenie tekstów wieloszpaltowych w edytorze Word nie należy do trudnych czynności. Umieść kursor tekstowy w miejscu, od którego chcesz zmienić liczbę szpalt lub zaznacz odpowiedni fragment tekstu...

Tworzenie tekstów wieloszpaltowych w edytorze Word nie należy do trudnych czynności. Umieść kursor tekstowy w miejscu, od którego chcesz zmienić liczbę szpalt lub zaznacz odpowiedni fragment tekstu. Następnie wybierz polecenie Kolumny z menu Format. Klikając na ikony strzałek w polu Liczba kolumn wskaż, ile szpalt ma mieścić się na stronie dokumentu. Jeśli zaznaczysz pole wyboru Jednakowa szerokość kolumn, Word automatycznie zaproponuje rozmiary szpalt i odstępy między nimi. Oba parametry można oczywiście modyfikować ręcznie (ikony strzałek). Po zaznaczeniu pola wyboru Rozdziel linią Word oddzieli szpalty pionowymi liniami.

Po zdefiniowaniu wszystkich parametrów szpalt, kliknij OK. Pamiętaj, że graficzny rozkład szpalt na stronie jest widoczny tylko w widoku układu strony (nie w widoku normalnym). Aby uaktywnić ten tryb prezentacji dokumentów na ekranie monitora, kliknij ikonę z lewej strony belki przewijania lub wybierz menu Widok-Układ strony.

Szerokość szpalt można zwiększać i zmniejszać bezpośrednio w oknie dokumentu. Przesuń kursor myszy na poziomą linijkę w miejscu, gdzie zaczyna się odstęp między szpaltami. Ukośna strzałka kursora zamieni się w podwójną strzałkę poziomą. Przy wciśniętym lewym klawiszu myszy rozszerz lub zwęź odstęp zależnie od potrzeb. Szerokość szpalty zostanie ustawiona automatycznie.

Aby anulować podział na szpalty, umieść kursor w dowolnym miejscu zakresu wieloszpaltowego. Następnie wybierz menu Format-Kolumny. Zaznacz opcję Jedna w rubryce Wzorce i potwierdź kliknięciem przycisku OK.