Sztuczki rejestru w Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2

Korzystając z rejestru, można dokonywać ustawień, których zmienianie poprzez interfejs graficzny jest utrudnione lub wręcz niemożliwe. W ten sposób możesz np. zmienić szybko typ sieci lub zablokować konsolę tekstową.


W bazie rejestru Windows zgromadzono ogromną liczbę ustawień. Zmieniając je, można bardzo dokładnie dostosować działanie systemu operacyjnego do własnych potrzeb. W niektórych wypadkach zmodyfikowanie rejestru jest wręcz nieuniknione, aby uzyskać określony efekt. Na przykład w Windows 8.1 nie można już tak łatwo jak w Windows 7 i 8 zmienić zdefiniowany uprzednio typ sieci dla danego połączenia. Za to bardzo szybko uda ci się wykonać tę czynność za pomocą rejestru (patrz niżej).

Poniższe instrukcje są przeznaczone przede wszystkim do Windows 8.1. Niemniej jednak większość z nich działa także w Windows Server 2012 R2. Niektóre z rozwiązań przedstawionych poniżej można stosować również we wcześniejszych wersjach wymienionych środowisk – w Windows 7 i Windows Server 2008 R2 SP1.

Sztuczki rejestru – blokowanie automatycznego restartu po aktualizacji

Wielu użytkowników oburza wymuszanie ponownego uruchamiania Windows tuż po automatycznym zaktualizowaniu systemu. Choć zachowanie systemu jest podyktowane względami bezpieczeństwa, bywa tym bardziej irytujące, że Windows sam wybiera porę aktualizowania, więc może podejmować próbę restartu w momencie niedogodnym dla użytkownika. Jeśli wolisz sam decydować o tym, kiedy ma następować restart, możesz wyłączyć tę funkcję. Jeżeli masz do dyspozycji Windows 8.1 Pro lub Enterprise, możesz wykonać tę czynność z poziomu Edytora lokalnych zasad grupy.

Poniżej objaśniamy, jak zablokować wymuszanie restartu poprzez rejestr. Opisany sposób działa we wszystkich edycjach Windows 8.1 (także w podstawowej).

Blokowanie poprzez Edytor lokalnych zasad grupy

1. Przywołaj Edytor lokalnych zasad grupy (wystarczy nacisnąć klawisze [Windows R] i wpisać gpedit.msc lub wpisać ten ciąg znaków w polu wyszukiwania na stronie startowej).

2. Rozwiń gałąź Konfiguracja komputera | Szablony administracyjne | Składniki systemu Windows | Usługa Windows Update w panelu po lewej stronie.

3. W prawej części okna pojawi się kilkanaście ustawień dotyczących funkcji aktualizowania systemu, które nie są dostępne w module Windows Update Panelu sterowania.

4. Kliknij dwukrotnie wpis Zawsze automatycznie ponownie uruchamiaj w zaplanowanym czasie, po czym zaznacz opcję Wyłącz i potwierdź przyciskiem OK. Oprócz tego warto kliknąć dwukrotnie parametr Bez automatycznego uruchamiania ponownego dla zaplanowanych instalacji aktualizacji automatycznych przy zalogowanych użytkownikach, zaznaczyć opcję Włączony i potwierdzić przyciskiem OK.

Blokowanie poprzez Edytor rejestru

1. Przywołaj Edytor rejestru z poziomu strony startowej (naciśnij klawisze [Windows R] i wpisz regedit).

2. Przeskocz do klucza „HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\ WindowsUpdate\AU” w drzewie w lewej części okna.

3. Kliknij prawym przyciskiem myszy w prawym panelu okna i utwórz nową wartość DWORD o nazwie „NoAutoRebootWithLoggedOnUsers”. Przypisz jej wartość 1 w polu Dane wartości. W ten sposób zablokujesz automatyczne restartowanie systemu.

4. W tym samym podkluczu utwórz wartość DWORD o nazwie „RebootRelaunchTimeoutEnabled”. Przyporządkowując jej cyfrę 0, zablokujesz wyświetlanie komunikatu przypominającego o konieczności ponownego uruchomienia.

Sztuczki rejestru w Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2

W odróżnieniu od Windows 7 i 8 edycja 8.1 nie pozwala zmienić raz zdefiniowanego typu lokalizacji sieciowej – przynajmniej nie można tego zrobić, używając konwencjonalnych metod. W razie potrzeby opniesz swego, majstrując w rejestrze.

Sztuczki rejestru – zmiana typu sieci w Windows 8.1

Windows 8.1 rozróżnia trzy typy lokalizacji sieciowych – sieci publiczne, sieci domowe (prywatne) i sieci firmowe. W przeciwieństwie do systemów Windows 7 i 8 nie można tu zmienić zdefiniowanej uprzednio lokalizacji sieciowej danego połączenia – przynajmniej nie jest to możliwe za pomocą konwencjonalnych metod.

Bieżący typ sieci jest wyszczególniony w Centrum sieci i udostępniania. Możesz je przywołać chociażby z poziomu menu podręcznego ikony sieci na pasku zadań. Wybór typu sieci jest o tyle istotny, że ma wpływ na ustawienia udostępniania i zabezpieczeń. Zależnie od niego, Windows dobiera właściwy schemat ustawień. Aby uzyskać ich podgląd, wystarczy kliknąć polecenie Zmień zaawansowane ustawienia udostępniania w lewej części okna.

Choć w interfejsie graficznym Windows 8.1 nie przewidziano możliwości zmiany bieżącego typu sieci, można to zrobić z poziomu rejestru. Wykonaj w tym celu poniższe czynności.

1. Przywołaj Edytor rejestru (naciśnij klawisze [Windows R] i wpisz regedit).

2. Rozwiń gałąź klucza „HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkList\Profiles\<numer_profilu>”.

3. Kliknij dwukrotnie wartość „Category” i przypisz jej jedną z poniższych cyfr zależnie od żądanego typu sieci:

  • 0 – sieć publiczna
  • 1 – sieć domowa
  • 2 – sieć firmowa
4. Następnie uruchom ponownie Windows i przywołaj aplet Centrum sieci i udostępniania, aby sprawdzić, czy system zaakceptował zmianę typu sieci. W razie potrzeby możesz zmieniać poszczególne ustawienia profilu po kliknięciu polecenia Zmień zaawansowane ustawienia udostępniania.

Jeśli przedstawiona metoda nie zadziałała w twoim systemie, usuń klucz profilu w obrębie klucza nadrzędnego „HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkList\Profiles”. Gdy ponownie uruchomisz Windows, system ponownie zaproponuje ci wybór typu lokalizacji sieci.