Szybkie instalowanie sterowników (urządzenia USB)

Po podłączeniu urządzenia USB system często żąda sterownika, choć to samo urządzenie było już podłączane do innego portu USB w tym komputerze. Ponowne poszukiwanie płyty ze sterownikami bywa uciążliwe. Tymczasem przeważnie wcale nie jest konieczne, bo odpowiedni sterownik jest już zainstalowany w systemie. Ale jak go znaleźć?

W większości wypadków nie musisz szukać płyty zawierającej sterowniki. Jeśli już raz zainstalowałeś oprogramowanie w systemie, znajdują się one na twoim twardym dysku. Gdy kreator poprosi o podanie lokalizacji ze sterownikami, podaj w polu Kopiuj pliki producenta z ścieżkę do żądanych plików. Pliki SYS znajdują się domyślnie w katalogu C:\Windows\System32\Drivers, biblioteki DLL w katalogu C:\Windows\System32\, a pliki INF w katalogu C:\Windows\Inf. Zamiast katalogu C:\Windows możesz użyć zmiennej systemowej %windir%. Będziesz miał mniej do wpisywania, a poza tym porada zadziała również w wypadku, gdy system nie jest zainstalowany w domyślnej lokalizacji na dysku C:.


Zobacz również