Szybkie kasowanie upartych plików

W systemach z grupy Windows istnieją pewne pliki, których nie można usunąć z poziomu systemu operacyjnego. Próba kasowania kończy się zwykle komunikatem o błędzie. Jak sobie z nimi poradzić?

Aby skasować kłujące nas w oczy pliki, należy zrobić co następuje:

1. uruchomić Wiersz polecenia (Start -> Programy -> Akcesoria -> Wiersz polecenia)

2. zamknąć wszystkie programy oraz zabić proces o nazwie explorer.exe (można to zrobić z poziomu Menedżera zadań: Start -> Uruchom... -> taskmgr.exe -> [druga zakładka] - nie zamykajmy go po tej operacji)

3. przejść do katalogu z "nieusuwalnymi" plikami i skasować je wpisując del [nazwa_pliku].

Następnie z menu Plik Menedżera zadań wybieramy Nowe zadanie (Uruchom)..., wpisujemy explorer.exe i wciskamy [Enter].

UWAGA. Ze względu na architekturę systemów Microsoftu istnieją pewne pliki, których nie da się stworzyć z poziomu systemu operacyjnego. Ich nazwy mogą wyglądać na przykład tak: com1.txt, lpt1.txt. Jeśli jakiś złośliwiec utworzy je nam na Pulpicie, zastosowanie powyższej porady, niestety, nam nie pomoże.