Tabele przestawne w Excelu 2010

Tabele przestawne w Excelu - to sformułowanie tylko z pozoru brzmi groźnie i nieprzyjaźnie. Nasze porady pozwolą ci przezwyciężyć obawy związane z korzystaniem z funkcji tabel przestawnych w arkuszu kalkulacyjnym Microsoftu.

Większość osób wykorzystuje jedynie część możliwości Excela. Każdy potrafi przeprowadzić proste obliczenia, sformatować komórki czy wygenerować wykres. Niewielu nie zawaha się, gdy usłyszy określenia: tabele przestawne czy Solver. Jednak terminy te jedynie brzmią groźnie. Tak naprawdę to bardzo pożyteczne i potężne narzędzia. Wystarczy chwila, by się z nimi zapoznać i nauczyć stosowana. Korzyści z ich stosowania mogą być ogromne. W tym artykule pokazujemy, jak tworzyć tabele przestawne.

Tabele przestawne w Excelu to idealne narzędzie do analizy rozbudowanych arkuszy danych. Bez ich pomocy trudno byłoby znaleźć niektóre wartości, zaobserwować istniejące prawidłowości. Tabele przestawne ułatwiają przeglądanie, podsumowywanie i prezentację informacji. Korzystanie z tabel uważane jest jednak za bardzo skomplikowane, a samo narzędzie przeznaczone jedynie dla zaawansowanych użytkowników. Nic bardziej mylnego. Wystarczy poświęcić chwilę, by ich używanie stało się jasne i proste.

Przykładowy zestaw danych przygotowany do stworzenia tabeli przestawnej

Przykładowy zestaw danych przygotowany do stworzenia tabeli przestawnej

Tworzenie raportu tabeli przestawnej

Tworzenie raportu tabeli przestawnej

Fitrowanie i sortowanie raportu tabeli

Fitrowanie i sortowanie raportu tabeli

Krok 1. Aby prześledzić tworzenie i używanie tabel przestawnych posłużymy się przygotowanym wcześniej arkuszem danych. W naszym przykładzie zawiera on informacje o przygotowywanych tekstach, numerach, w których były publikowane, liczbie stron oraz autorach. Zaznacz komórki, które chcesz umieścić w tabeli. Przejdź na kartę Wstawianie i kliknij przycisk Tabela przestawna. Pozostaw zaznaczoną opcję Nowy arkusz i zatwierdź ustawienia przyciskiem Ok.

Krok 2. Lista dostępnych pól tabeli wyświetlona jest z prawej strony, w oknie o nazwie Lista pól... Kolejnym krokiem jest stworzenie raportu. Aby to zrobić umieść zaznaczenie obok tych pól, które mają zostać uwzględnione. Zwróć uwagę, że istotne jest kolejność wyboru. Dane kliknięte w pierwszej kolejności będą umieszczone na początku raportu.

Jeżeli chcesz uzyskać statystykę pod względem autorów zaznacz najpierw pole Autor, jeżeli zamierzasz ocenić liczbę stron przypadającą na dany numer wybierz najpierw Numer. Kolejne pola, które klikniesz zostaną automatycznie wkomponowane w raport.

Krok 3. Sposób prezentacji zależności można modyfikować przeciągając nazwy pól pomiędzy oknami Filtr raportu, Etykiety kolumn, Etykiety wierszy i Wartości lub zmieniając w nich kolejność. Jeżeli dla przykładu chcesz pogrupować tematy ze względu na dział, do którego zostały napisane umieść w oknie Etykiety wierszy pola Dział i Autor. Podział na typ wydania uzyskasz przeciągając pole Numer do okna Etykiety kolumn. Aby uzyskać możliwość filtrowania danych pod względem kolejnych miesięcy użyj pola Miesiąc i okna Filtr raportu.

Parametry filtrowania i sortowania zmodyfikujesz za pomocą opcji dostępnych po kliknięciu niewielkich strzałek w komórkach raportu. Umieszczając bądź usuwając odpowiednie zaznaczenia możesz wyświetlać bądź ukrywać poszczególne wiersze i kolumny oraz zwijać zawartość wierszy.