Tabele w QuarkXPressie


Użycie stylów akapitowych z tabulatorami

Zakładki

QuarkXPress 4.0

Quark

www.quark.com

Entable and Tableworks Plus

Tableworks

www.tableworks.com

FCSTableMaker

FCS

www.ibacom.es/fcs/

Gluon TableMaker

Gluon

www.gluon.com

HX EasyTable

HanMac Software

www.hanmac.com

QX-Tools 4.0

Extensis

www.extensis.com

XTable

York Graphic Services

www.ygsi.com

XTensions distributor

The World-Wide Power Company

www.thepowerco.com

Pomimo że możemy wprowadzać ustawienia tabulatorów podczas definiowania stylów akapitowych (Paragraph Style Sheets), nie jest to najwygodniejszy sposób. W oknie Edit Paragraph Style Sheets nie ma po prostu możliwości podglądu (apply) ustawień tabulatorów.

Można jednak spróbować uniknąć tego kłopotu, przygotowując w dowolnym dokumencie ręcznie, za pomocą tabulatorów, typową (najczęściej używaną) tabelę.

Potem należy zastosować polecenie Edit Style Sheets, by utworzyć podstawowy styl, zawierający tabulatory. QuarkXPress automatycznie wprowadzi wszystkie ustawienia akapitu (w tym także ustawienia tabulatorów), w którym znajduje się kursor myszy (lub jest zaznaczony) jako domyślne dla nowego stylu.

Zapisz taki styl i próbuj wykorzystać go w praktyce. Jeżeli chcesz edytować położenie tabulatorów dla innej tabeli, pracuj bezpośrednio w dokumencie (nie edytuj stylu) lub pamiętaj o stworzeniu kopii stylu, bądź wcześniejszych jego ustawieniach. w ten sposób nie zamienisz domyślnego stylu z tabulatorami

Kopiowanie pozycji tabulatorów

Jeżeli raz wprowadziłeś prawidłowe ustawienia tabulatorów, możesz w prosty sposób kopiować je do innych fragmentów swojej pracy. Także wtedy gdy twoje ustawienia nie są częścią przygotowanego wcześniej stylu.

Zaznacz kilka akapitów tekstu (wiersze tabeli), pamiętając jednak, by wiersz z właściwymi ustawieniami tabulatorów znalazł się na samej górze selekcji. Wywołaj okno Paragraph Tabs i kliknij OK. Wszystkie ustawienia tabulatorów zostaną wprowadzone dla całego zaznaczonego tekstu.

Inną metodą może być kopiowanie wszystkich atrybutów tekstu z jednego akapitu do innego w jednej ramce tekstowej lub ciągu tekstowym. W ten sposób kopiujemy nie tylko położenie tabulatorów, lecz wszystkie parametry formatowania tekstu (także styl akapitowy).

Aby skopiować atrybuty tekstowe akapitu, kliknij w akapit, gdzie chcesz wprowadzić nowe (skopiowane) parametry i następnie Alt, Shift kliknij w akapit, z którego chcesz kopiować atrybuty. Wszystkie ustawienia akapitowe zostaną skopiowane. Ten skrót działa wyłącznie w ciągłym obszarze tekstu. Nie da się w ten sposób kopiować atrybutów z jednej ramki do drugiej.

Dodanie poziomych linii tabeli

Rozważne wykorzystanie wbudowanej komendy Rules (menu Style) sprawia, że tabela nawet z najbardziej nudnymi danymi wygląda interesująco. Jeżeli tekst tabeli rozpoczyna się przy lewym marginesie, kończy zaś przy prawym, nie musisz nawet regulować wcięcia linii. Po prostu wybierz polecenie Rules (opcja below - poniżej), wybierz żądaną szerokość (width), odsunięcie (offset) i gotowe. Powtórz to samo dla kolejnych wierszy tabeli lub po prostu wprowadź parametr Rules dla całego zaznaczonego tekstu.