Tabele w QuarkXPressie


X-Tension automatycznie dodają pionowe linie

FCS TableMaker XTension jest narzędziem bardzo prostym w użyciu. Oferuje kilka niezwykle ciekawych i użytecznych opcji niedostępnych ani w programie Xpress, ani w innych dodatkowych modułach.

1 Poniżej przedstawiamy, jak można w prosty sposób przygotować tabelę złożoną z kilku wierszy i kolumn. Wszystkie niezbędne parametry są dostępne w niewielkiej czytelnej palecie.

2 W oknie TableMaker wprowadzamy wszystkie niezbędne ustawienia. Liczbę kolumn, prawy i lewy margines, a także sposób wyrównania. Domyślnie moduł wprowadza jednakowy sposób wyrównania we wszystkich kolumnach. Można jednak w prosty sposób zmieniać te ustawienia w utworzonej już tabeli.

3 Aby dodać pionowe linie oddzielające kolejne kolumny, należy zdefiniować ich grubość oraz oddalenie od tekstu. Resztę wykona już XTension. Moduł ten pozwala dodatkowo regulować długość pionowych linii.

4 Jeżeli po utworzeniu tabeli zależy ci na jej edycji, użyj polecenia Tab Mover. Moduł pozwala przemieszczać pionowe linie w prawo i lewo, lecz, co najważniejsze, niezależnie od tego, czy są utworzone za pomocą FCS TableMaker, czy też nie.

XTension buduje style tabel

Jeżeli budujesz bardziej złożone tabele z różnymi typami wyrównania w poszczególnych kolumnach, z wyróżnieniami kolejnych grup danych, wykorzystaj narzędzie firmy Your Graphic Service - XTable. (Ten moduł znany jest także jako Mathable lub Xmath, sprzedawany wraz z edytorem równań matematycznych).

Poniżej metody tworzenia tabeli za pomocą XTension XTable

1 Jeżeli w oknie tekstowym, gdzie znajduje się tekst tabeli, należy wprowadzić odpowiednie atrybuty tekstowe (wcięcie tekstu - Text Inset), zrób to zanim uruchomisz moduł XTable. XTension w swych wyliczeniach uwzględni wszystkie wprowadzone zmiany

2 Zaznacz fragment nagłówka tabeli i precyzyjnie określ jego szerokość

w oknie Straddle Selected Text Over Columns

3 Zaznacz właściwy tekst tabeli i wywołaj okno New Table Specifications.

Następnie wprowadź jeden ze stylów tabeli i sposób wyrównania.

4 Aby zmienić istniejące ustawienia wyrównania, kliknij we właściwą kolumnę i wywołaj okno Line & Column Quadding, gdzie możesz edytować wyrównanie dla poszczególnych kolumn oddzielnie

Na podstawie artykułu Brada Walroda pt. "Easy Tables in QuarkXPress"

Opracował Paweł Zakrzewski