Tabele w QuarkXPressie

Czy próbowałeś kiedyś własnymi siłami stworzyć prostą tabelę w QuarkXPressie? Jeśli tak, to jak wielu innych użytkowników prawdopodobnie dziwiłeś się, dlaczego ten potężny i popularny program nie ma prostych, skutecznych narzędzi do tworzenia i edycji tabel.


Czy próbowałeś kiedyś własnymi siłami stworzyć prostą tabelę w QuarkXPressie? Jeśli tak, to jak wielu innych użytkowników prawdopodobnie dziwiłeś się, dlaczego ten potężny i popularny program nie ma prostych, skutecznych narzędzi do tworzenia i edycji tabel.

Tabele w QuarkXPressie

Nagłówki kolumn w tabelach nie muszą być wyrównywane w taki sam sposób, jak kolumny. Zauważ, że każdy nagłówek w przykładzie jest wyrównywany inaczej.

Oczywiście, pewną alternatywą jest zastosowanie dodatkowych modułów - XTensions, oferowanych przez niezależnych producentów. Wszystkie te tabelotwórcze programiki działają w podobny sposób: sumują szerokość najdłuższego wprowadzonego tekstu we wszystkich kolumnach, odejmują ten wynik od całkowitej szerokości tabeli i rozmieszczają pozostałość w przestrzeni pomiędzy odstępami międzykolumnowymi.

Różnice pomiędzy XTension są widoczne jedynie w ich interfejsie oraz sposobach wyrównania kolumn, ich odstępów oraz kontroli nad pojedynczymi komórkami.

Jeżeli masz ochotę na trochę eksperymentów, nie przeraża cię możliwość wyrównywania szerokości kolumn ăna okoÓ, możesz pokusić się o przygotowanie własnej tabeli bez żadnych, bądź co bądź, płatnych dodatków.

Umiejętność poprawnego wykorzystania polecenia Tabs (tabulatory) pozwala samodzielnie przygotować prostą tabelę. Niestety, podczas wprowadzania wielu zagmatwanych danych ręczne użycie tabulatorów może okazać się frustrujące i szybko wywołać zniechęcenie nawet wśród zagorzałych entuzjastów programu XPress. Niezależnie od konkretnych potrzeb użycie tabulatorów może znacznie przyspieszyć twoją pracę, i warto więc poznać możliwości tego narzędzia.

Ustawianie tabulatorów

Jeżeli wprowadziłeś już (bądź importowałeś) odpowiednio przygotowany tekst, wprowadziłeś odpowiednie dane dotyczące czcionek (style znakowe) i akapitów (style akapitowe), możesz przystąpić do właściwego wyrównywania kolumn.

1. Kliknij w dowolne miejsce w jedną z linii zawierających tabulatory.

2. Wybierz polecenie Tabs z menu Style (Command, Shift - T).

3. W oknie tabulatory akapitu (Paragraph Tabs) wybierz jeden z rodzajów wyrównania (Align On).

4. W polu Position (poniżej) wprowadź liczbową wartość dla położenia tabulatora lub później po prostu przesuń strzałkę tabulatora (linijka powyżej okna tekstowego) we właściwe położenie.

5. Podejrzyj wprowadzone ustawienia. (Nie używaj przycisku OK, lecz Apply).

6. Powtórz kroki 3 do 5 dla każdej z kolumn.

Bardzo rozsądne jest wypróbowanie przedstawionego mechanizmu na całym zaznaczonym tekście (tym, który ma być tabelą). W ten sposób możemy prawidłowo wyrównać jednocześnie wszystkie wiersze tabeli.

W polu Align On mamy do wyboru aż sześć różnych sposobów wyrównania tekstu Left (do lewej), Center (centralnie), Right (do prawej), Decimal (do kropki, np. w ułamkach), Comma (do kropki, także np. w ułamkach) oraz Align On (wyrównaj do). Ostatnia opcja pozwala wybrać dowolny znak, do którego możemy wyrównać tekst w kolumnie.

Jeżeli zastosujemy wyrównanie "do kropki", "do przecinka" czy znaku, nawet gdy jedna z danych nie zawiera odpowiedniego znaku, zostanie prawidłowo wyrównana. QuarkXPress w logiczny sposób wyrówna takie dane, używając wyrównania "do lewej", od miejsca, w którym znak mógłby logicznie występować.

Jeżeli zależy nam na edycji istniejących tabulatorów, w oknie Paragraph Tabs należy najpierw zaznaczyć strzałkę tabulatora, który chcemy poddać edycji, i albo wprowadzić jego pozycję numerycznie (Position), lub przesunąć zaznaczoną strzałkę. Przed zatwierdzeniem zmian możemy je podejrzeć używając przycisku Apply.

Jeżeli podczas wprowadzania i edycji pozycji tabulatorów stracimy kontrolę nad przepływem danych w tabeli, można usunąć pozycje tabulatorów z tekstu. Aby usunąć jedną (zaznaczoną) z pozycji tabulatora (strzałka na linijce), wystarczy "wyciągnąć" strzałkę z linijki (dowolnie w dół bądź górę) lub użyć klawisza Backspace. Aby jednym ruchem usunąć wszystkie pozycje tabulatorów w tekście Alt, kliknij w linijkę powyżej okna tekstu.

Skala podglądu dokumentu generuje precyzję ustawiania tabulatorów w tekście. Jeżeli nie zależy ci na wielu miejscach po przecinku, zastosuj raczej podgląd Actual Size (100%) niż inny.