Tajemnice LibreOffice. Zobacz co potrafi Writer


WRITER

Przyjrzymy się bliżej edytorowi tekstu wchodzącemu w jego skład. Zobaczysz, że Writer działa podobnie do znanego wszystkim Worda. Jedynie zamiast Wstążki ma tradycyjne menu.

Writer - tabelka z klawiatury

Tabele w edytorze tekstu wstawia się podobnie, jak w pakiecie Office Microsoftu. Dostępne są odpowiednie polecenia w menu, które służą do ich tworzenia i formatowania. Aby szybko umieścić w tekście prostą tabelkę można posłużyć się również klawiaturą.

1. Standardowo tabelę dodaje się za pomocą poleceń menu: Tabela, Wstaw i Tabela. Można również użyć skrótu klawiaturowego [Ctrl + F12].

Włączanie i wyłączanie używanych w OpenOffice słowników

Writer – automatyczne formatowanie tabeli z ciągu znaków

Automatyczne tworzenie tabel za pomocą funkcji autokorekty

2. Inny sposób to wpisanie w treści dokumentu ciągu znaków:

+-----+--------------+-----------------------+. Gdzie + (plus) oznacza pionową linię tabeli - granicę komórki, a za pomocą - (minus) definiuje się szerokość komórki. Powyższy wzór to jedynie przykład. Liczba plusów i minusów opisująca wygląd tabeli może być dowolna. Po wciśnięciu [Enter] ciąg znaków zostaje automatycznie przekształcony w wiersz.

3. Jeżeli automatyczne formatowanie nie włącza się, być może zostało zablokowane w opcjach programu. Aby to zmienić rozwiń menu Narzędzia, wybierz polecenie Opcje autokorekty i kliknij kartę Opcje. Umieść zaznaczenie obok pozycji Utwórz tabelę. Kliknij Ok. Upewnij się również, że włączona jest opcja Podczas pisania, która znajduje się w menu Format i Autokorekta

Writer - pisownia w każdym języku

LibreOffice tworzony jest na zasadzie otwartego projektu przez grupę programistów z całego świata. Dzięki temu rozwijane są różne wersje językowe i narzędzia do sprawdzania pisowni. W polskim wariancie programu zawarte zostały funkcje obsługujące wiele różnych języków ale ich listę można powiększyć. W OpenOffice znalazły się język angielski, niemiecki i rosyjski. Jeżeli potrzebujesz sprawdzić pisownię, skorzystać ze słownika synonimów bądź uruchomić dzielenie wyrazów w innej wersji językowej, dodatkowe słowniki pobierzesz z Internetu. W sieci znajdziesz także słowniki specjalistyczne, na przykład chemiczne. W obydwu programach robi się to tak samo.

1. Otwórz edytor tekstu, rozwiń menu Narzędzia i wybierz polecenie Opcje. Rozwiń grupę Ustawienia językowe i zaznacz Pisownia. W prawej części okna możesz włączyć i wyłączyć dzielnie wyrazów, słownik ortograficzny i tezaurus dla danego języka. Wystarczy umieścić bądź usunąć zaznaczenie obok odpowiedniej opcji, w sekcji Dostępne moduły języków. Wyboru wersji językowej słowników dokonuje się na liście dostępnej po kliknięciu przycisku Edytuj w tej samej sekcji.

2. Poniżej, w części Słowniki użytkownika możesz włączyć i wyłączyć oraz dodawać słowniki użytkowników. U dołu okna, w sekcji Opcje definiuje się parametry sprawdzania pisowni. Aby była ona uruchomiona musi być zaznaczona pozycja Automatyczne sprawdzanie. Weryfikacja reguł gramatycznych odbywa się po zaznaczeniu Automatyczne sprawdzanie gramatyki podczas pisania.

3. Aby dodać inną od zainstalowanych domyślnie, wersję językową słowników, kliknij przycisk Edytuj w sekcji Dostępne moduły języków i wybierz łącze Pobierz więcej słowników. W oknie przeglądarki internetowej otworzy się automatycznie strona, na której znajdziesz potrzebne słowniki.


Nie przegap

Zapisz się na newsletter i nie przegap najnowszych artykułów, testów, porad i rankingów: