Trzy użyteczne narzędzia graficzne w Eksploratorze Plików Windows 10

W Eksploratorze Plików Windows 10 pojawiło się kilka wygodnych rozwiązań graficznych, znanych z Windows 8 i 8.1. Pojawiają się one w momencie, gdy użytkownik wchodzi do folderu, w którym znajdują obrazki.

Pokaz slajdów

Po wejściu do folderu z grafikami, w interfejsie pokazuje się zakładka z narzędziami graficznymi. Kliknięcie na nią spowoduje pokazanie się kilku opcji, wśród których znalazło się tworzenie pokazu slajdów. Po jego wybraniu rozpocznie się pokaz, gdzie zdjęcia i grafiki pokazywane będą w kolejności alfabetycznej. Wszelkie parametry dotyczące pokazu, jak czas wyświetlania poszczególnych grafik, można znaleźć w Ustawieniach, a konkretnie - w dziale Personalizacja

Narzędzia graficzne

Narzędzia graficzne

Ustaw jako tapetę pulpitu

Jeśli wejdziesz do folderu z grafikami i zaznaczysz jedną z nich, wówczas na pasku opcji graficznych aktywuje się możliwość ustawienia wybranej jako tapety pulpitu.

Odwracanie grafik

Funkcja odwrócenia grafiki o w lewo lub w prawo to wygodne rozwiązanie do wspomnianego ustawiania grafiki jako tapety. Dzięki temu grafiki i zdjęcia w orientacji, która nie pasuje do wypełnienia pulpitu, np. ze smartfona, będą wyświetlone w najlepszy możliwy sposób.


Zobacz również