Twardodyskologia


Możliwość 2

Jeżeli chcesz użytkować stary i nowy dysk w tym samym komputerze, musisz zdefiniować jeden jako dysk startowy systemu.

Montaż

Jeżeli chcesz uruchamiać system ze starego dysku, podłącz nowy dysk jako napęd podrzędny (tzw. slave) do pierwszego kanału kontrolera. Jeśli jest zajęty przez napęd CD-ROM, wybierz drugi kanał i zainstaluj dysk jako napęd nadrzędny (tzw. master). Nie zapomnij przestawić zworki z pozycji slave na master (sprawdź!). Przed zamontowaniem nowego dysku ustaw zworkę w pozycji slave, gdyż większość napędów jest konfigurowanych fabrycznie jako single drive. Następnie zastosuj się do wskazówek opisanych w punkcie "Możliwość 1", podłączając dysk do kabla wędrującego do napędu CD-ROM.

Instalacja

Włącz komputer, wejdź do ustawień BIOS-u i włącz automatyczną konfigurację dysku (patrz "Metoda 1"). Na dysku znajduje się system operacyjny, możesz go wczytać bez dyskietki startowej. Uruchom program Fdisk. Przywołaj polecenie 5., by móc partycjonować nowy dysk.

Partycjonowanie

Nie zakładaj partycji podstawowej, lecz rozszerzoną (patrz ăMożliwość 1Ó), przydzielając wolne miejsce jednemu lub kilku dyskom logicznym. Zrestartuj system.

Formatowanie

Sformatuj dyski logiczne poleceniem format x: (x: oznacza literę napędu). Przedtem upewnij się poleceniem dir x:, czy formatujesz nowy napęd. Jeśli tak, dir wyświetli komunikat o nieprawidłowym określeniu dysku. W przeciwnym razie usuniesz nieumyślnie dane zgromadzone na starym dysku.

Jeżeli chcesz wczytywać system z nowego dysku, wykonaj czynności opisane w punkcie "Możliwość 1". Po zainstalowaniu systemu operacyjnego przyłącz stary dysk jako napęd podrzędny (slave) do pierwszego kanału kontrolera (patrz "Możliwość 2"). Zaoszczędzisz sobie czasochłonnych czynności związanych z instalacją systemu operacyjnego - wystarczy skopiować system ze starego dysku (patrz punkt 20).

2. Instalacja

Sprzętowe zabezpieczenie dysku przed zapisem należy do rzadkości. Spotkasz je np. w przedstawionej płycie MSI 5169 (punkt 2).

Sprzętowe zabezpieczenie dysku przed zapisem należy do rzadkości. Spotkasz je np. w przedstawionej płycie MSI 5169 (punkt 2).

PYTANIE: Fdisk przerywa pracę i zgłasza "Write Protect Error - Writing Fixing Disk". Co począć?

ODPOWIEDŹ: Niektóre wersje BIOS-u (np. AMI) oferują możliwość zabezpieczenia twardego dysku przed zapisem. Powyższy komunikat może być spowodowany włączeniem opcji zabezpieczenia. Przejdź do ustawień BIOS-u i przywołaj menu Advanced CMOS Setup. Następnie przestaw opcję HDD Access Control z Read Only na Normal. Jeśli w ten sposób nie uda Ci się pozbyć komunikatu, musisz liczyć się z uszkodzeniem dysku. Upewnij się, korzystając z programu diagnostycznego, np. freeware'owego Ontrack Data Advisor (www.ontrack.com/op/op1. asp, rozmiar: 1,4 GB). Narzędzie sprawdza strukturę danych oraz powierzchnię dysków sformatowanych w systemach plików FAT16/32. Postępując zgodnie z instrukcją programu, utwórz specjalną dyskietkę startową i wczytaj z niej system operacyjny.

Przerwanie działania programu oznacza uszkodzenie dysku na poziomie sprzętowym.

3. Pojemność dysku

Dzięki menedźerowi dysków wykorzystasz pełną pojemność dużych dysków na starym pececie.  W powyższym przykładzie zakładamy trzecią partycję (punkt 3).

Dzięki menedźerowi dysków wykorzystasz pełną pojemność dużych dysków na starym pececie. W powyższym przykładzie zakładamy trzecią partycję (punkt 3).

PYTANIE: Jak zmusić BIOS, by rozpoznawał dyski o pojemności przekraczającej 504 MB?

ODPOWIEDŹ: W starszych pecetach wyposażonych w BIOS sprzed 1995 roku zastosowano adresowanie w trybie CHS, które łączy się z dwoma ograniczeniami pojemności dysków. Interfejs IDE rezerwuje zaledwie 4 bity na informację o liczbie głowic. Rejestry BIOS-u przeznaczają 10 bitów na liczbę cylindrów i 6 bitów na liczbę sektorów przypadających na ścieżkę. Zatem maksymalny obszar adresowanej pamięci dyskowej wynosi 504 MB (1024 x 16 x 63 x 512 bajtów).

Uwaga :

Wbrew ewentualnym przypuszczeniom komunikat Write Protect Error nie ostrzega przed wirusami modyfikującymi sektor MBR. Wprawdzie niektóre BIOS-y są wyposażone w zabezpieczenia antywirusowe, lecz przy próbie zapisu w sektorze MBR zgłaszają Warning - Disk Boot is to be modified.

Nawet taki komunikat nie musi zwiastować najgorszego. Bootmenedżery Linuksa i OS/2 modyfikują zawartość MBR każdorazowo podczas wczytywania systemu. Aby wyłączyć komunikat, ustaw opcję Anti-Virus (BIOS AMI), Virus Warning (BIOS Award) względnie Boot Sector Virus Protection na Disabled.