Twardodyskologia


19. Odinstalowywanie

PYTANIE: Aby testować programy sharewareŐowe nie zaśmiecając dysku C:, założyłem oddzielną partycję. Niestety, większość programów mimo to zapisuje pliki w partycji podstawowej, przez co nie można usunąć wszystkich pozostałości po odinstalowanym oprogramowaniu. Inne są uruchamiane automatycznie podczas wczytywania systemu. Jak temu zaradzić?

ODPOWIEDŹ: Niestety nie można zapobiec gromadzeniu plików na dysku C: przez zainstalowane programy. System Windows pozwala programistom w dowolny sposób projektować procedury instalacyjne. Microsoft zaleca zapisywać pliki bibliotek DLL w katalogu System, by mogły być wykorzystywane przez inne aplikacje. Dość skuteczne metody pozbywania się upartych aplikacji oferują programy deinstalacyjne. Godny polecenia jest m. in. sharewareŐowy EasyClean 3.5 działający w środowiskach Windows 95/98 i NT 4 (dostępny pod adresem www.bkedv.de, rejestracja: 65 DEM). Podczas instalacji EasyClean tworzy kopię Rejestru. Dzięki temu usuwane programy nie pozostawiają śladów w Rejestrze.

Deinstalacja jest możliwa nawet po ręcznym usunięciu folderów z dysku. Ponadto warto zwrócić uwagę na następujące programy: Drastical Remover 1.0 (dostępny pod adresemftp://sunsite.anu.edu.au/mnt/disk2/pc/simtelnet/win95/util, plik: DR95.ZIP, rozmiar: 20 KB, shareware, rejestracja: 25 USD), Remover 1.77 (dostępny pod adresem homepages.enterprise.net/dodgy, rozmiar: 2,5 MB, shareware, rejestracja: 10 USD) i Augias 3.01. Wymienione narzędzia działają podobnie do EasyCleana, tworząc migawki twardego dysku. Możesz również skorzystać z bezpłatnego programu Real Uninstall 3.0 (dostępny pod adresem dpp.cjb.net).

20. Rozbudowa

PYTANIE: Ponieważ nowy dysk jest znacznie szybszy od starego, chciałbym skopiować nań bieżącą, wypróbowaną konfigurację wraz ze wszystkimi zainstalowanymi aplikacjami i używać go jako partycji aktywnej. Czy można w ten sposób przenieść system?

ODPOWIEDŹ: Najpewniejszym rozwiązaniem jest oczywiście ponowne zainstalowanie systemu operacyjnego na nowym dysku. Świeży Rejestr nie będzie zawierał śmieci po niepotrzebnych programach i zapewni szybkie działanie systemu. Jeśli jednak czynności instalacyjne wydają Ci się zbyt pracochłonne, są wygodne metody kopiowania zawartości dysku.

Możliwość 1

Istnieją specjalne programy do kopiowania całych dysków, np. Powerquest Drive Copy 2.0. Narzędzie jest łatwe w obsłudze, działa szybko i pozwoli Ci utworzyć wierną kopię starego dysku.

Możliwość 2

Ta metoda jest mniej wygodna, lecz nie wymaga nakładów finansowych. Zanim zabierzesz się do kopiowania danych, zastosuj się do wskazówek nr 2 - nr 7, umieszczonych w ramce "Złote zasady konserwacji dysku". Następnie zainstaluj nowy dysk jako podrzędny (slave) na tym samym kanale EIDE, do którego podłączony jest stary napęd. Włącz komputer, przejdź do BIOS-u i wybierz funkcję Auto lub Auto Detect. Uruchom system w trybie MS-DOS (przy naciśniętym klawiszu [F8]) i wpisz polecenie fdisk. Wybierz opcję 5., by zmienić bieżący napęd. Teraz przywołaj opcję 1. Utwórz partycję DOS lub logiczny dysk DOS, a w kolejnym menu 1. Utwórz podstawową partycję DOS. Ustal rozmiar partycji. Jeśli zużyjesz tylko część dostępnej pojemności dysku, musisz przyporządkować resztę wolnego miejsca partycji rozszerzonej (wybierz opcję 1., potem opcję 2. Utwórz rozszerzoną partycję DOS). By móc korzystać z partycji rozszerzonej, załóż w niej dowolną liczbę dysków logicznych (wybierz opcję 1., potem opcję 3. Utwórz logiczny dysk DOS w rozszerzonej partycji DOS). Następnie zamknij program Fdisk i zresetuj system z naciśniętym klawiszem [F8], by ponownie znaleźć się w trybie MS-DOS.

Uwaga!

W wyniku powyższych operacji mogły nastąpić zmiany w literowych oznaczeniach napędów (patrz punkt 21). Dlatego przed sformatowaniem każdej partycji powinieneś sprawdzić, czy zawiera jakieś katalogi i dane. Przejdź do dysku D: i wprowadź polecenie dir. Jeśli system zwróci komunikat Nieprawidłowe określenie dysku, wpisz:

format d: /s

W podobny sposób sformatuj pozostałe dyski logiczne opuszczając parametr "/s", ponieważ pliki systemowe DOS-u mogą być kopiowane tylko na partycję podstawową. Teraz usuń plik MSDOS.SYS, wpisując następujące polecenia:

attrib -r -s -h d:\msdos.sys

del d:\msdos.sys

Uruchom Windows i otwórz okno trybu MS-DOS. Teraz możesz skopiować zawartość dysku C: na D:. Wpisz w tym celu:

xcopy32 c:\. d:\ /c /h /e /r /k

Zignoruj komunikat, który pojawia się przy próbie kopiowania zbioru WIN386.SWP. Windows i tak utworzy nowy plik wymiany, gdy ponownie uruchomisz system. Następnie powinieneś sprawdzić poprawność transmisji. Przejdź do katalogu Windows na dysku C: i wprowadź polecenie:

fc /b explorer.exe d:\windows\explorer.exe

Jeżeli otrzymasz komunikat FC: nie stwierdzono różnic, możesz założyć, że transmisja przebiegła pomyślnie. Wyłącz komputer i zainstaluj nowy dysk jako nadrzędny (master), a stary - jeśli chcesz go nadal użytkować - jako podrzędny (slave). Włącz komputer i przejdź natychmiast do BIOS-u. Wybierz funkcję Auto lub Auto Detect. Następnie ustal stację dyskietek jako napęd startowy. Przywołaj menu Advanced CMOS Setup/ i ustaw opcję Floppy lub A w polu 1st Boot Device. Włóż dyskietkę startową do napędu i zapisz na niej ustawienia BIOS-u. Wczytaj system z dyskietki i uruchom program Fdisk.

Przywołaj opcję 2. Ustaw aktywną partycję i wybierz dysk 1. Zakończ działanie programu i wyjmij dyskietkę z napędu. Teraz możesz zrestartować system i sprawdzić, czy wszystkie aplikacje działają poprawnie.