Twardy dysk - podziel go na partycje narzędziami w Windows 7

Dzieląc powierzchnię dysku na mniejsze części zwane partycjami, możesz zapobiec wielu problemom. Narzędziem zarządzania dyskami dostępnym w Windows XP, Viście i Windows 7 zrobisz to, nie ponosząc żadnych kosztów. Największe możliwości zapewnia wariant z Windows 7 - na jego przykładzie opisujemy poszczególne czynności.

1. Utwórz zapasową kopię wszystkich zasobów zgromadzonych na twardym dysku. Podczas partycjonowania nie powinny ulec utracie żadne dane, lecz po co ryzykować?

2. Kliknij kolejno Panel sterowania | Narzędzia administracyjne | Zarządzanie komputerem, aby przywołać konsolę zarządzania. Rozwiń gałąź Magazyn w panelu po lewej stronie i przeskocz do gałęzi Zarządzanie dyskami. W prawej części okna powinieneś ujrzeć listę ewentualnych dysków i partycji. Aby utworzyć nową partycję, wybierz dysk, na którym jest wolne miejsce. Kliknij go prawym przyciskiem myszy i wskaż polecenie Zmniejsz wolumin. Bezpieczne zmniejszanie woluminów, a więc bez ryzyka utraty danych, jesz możliwe tylko w wypadku dysków podstawowych. Gdy spróbujesz zmniejszyć dysk dynamiczny (np. macierz RAID) sformatowany w systemie plików NTFS, możesz stracić swoje zasoby.

3. Podaj w polu tekstowym rozmiar obszaru, o który chcesz zmniejszyć wybraną partycję. Podejmując tę decyzję, powinieneś wziąć pod uwagę przede wszystkim, do jakich celów ma ci posłużyć druga partycja. Jeżeli chciałbyś na przykład zainstalować inną wersję systemu Windows, musisz przeznaczyć na nią dużo miejsca (Windows 7 pochłania co najmniej 16 GB). Jeśli natomiast chcesz utworzyć partycję ratunkową na wypadek awarii, wystarczy przeznaczyć na nią znacznie mniej powierzchni dyskowej. Podczas instalowania drugiego systemu operacyjnego na nowej partycji program instalacyjny zapewne zechce samodzielnie założyć nową partycję na system Windows.

4. Gdy zwolnisz wymaganą ilość miejsca, powinno pojawić się jako nowy obszar w dolnej części konsoli Zarządzanie dyskami. Kliknij nieprzydzielony fragment go prawym przyciskiem myszy i wskaż polecenie Nowy wolumin prosty. Na ekranie pojawi się okno kreatora, który przeprowadzi cię przez kolejne etapy tworzenia partycji. Najprawdopodobniej zechcesz sformatować nową partycję w systemie plików NTFS. O ile nie zamierzasz używać tej partycji do archiwizowania danych, nie musisz włączać kompresowania plików i folderów na całym dysku.

Po wykonaniu powyższych czynności uzyskasz nową partycję, którą możesz użyć do zainstalowania drugiego systemu operacyjnego lub do bezpieczniejszego przechowywania danych.

Więcej na temat partycjonowania dysków:

Narzędzia dyskowe część 1 - partycjonowanie i formatowanie

Jak optymalnie skonfigurować twardy dysk?

35 rzeczy, które powinien wiedzieć każdy użytkownik komputera