Twój twardy dysk w (inter)necie

Po co korzystać z narzędzi znajdujących się w odległych zakamarkach Sieci? Program Gladinet Cloud Desktop zbuduje most łączący twój komputer z dyskiem w sieci lub w Internecie. Aplikację znajdziesz na dołączonej płycie, zaś potrzebne wskazówki w poniższym materiale.


Skrytki na dane mieszczące się w Internecie zyskują coraz większą popularność, bo do przechowywanych w nich plików można dostać się z dowolnego komputera na całym świecie. Serwisy hostingowe, a więc oferujące miejsce dyskowe są dostępne na każdym kroku - Microsoft SkyDrive, Google Docs, Box.net, Amazon Net Drive to tylko kilka spośród wielu przykładów. Jednak zapisywanie danych "w chmurze" przy użyciu przeglądarek internetowych okazuje się uciążliwe. Znacznie wygodniejsze rozwiązanie zapewnia angielskojęzyczne narzędzie Gladinet Cloud Desktop. Po zainstalowaniu go w Windows XP, Viście lub 7 możesz odwoływać się do skrytek sieciowych i internetowych jak do zwyczajnych folderów zapisanych na lokalnym twardym dysku.

Twój twardy dysk w (inter)necie

Bezpłatna aplikacja Gladinet Cloud Desktop scali twoje wszystkie skrytki internetowe i dyski sieciowe w jednym miejscu, umożliwiając korzystanie ze zgromadzonych w nich plików z poziomu Eksploratora Windows. Będą dostępne jako foldery w obrębie nowego dysku wirtualnego.

1. Emulowanie dysku lokalnego skrytką internetową

Pobierz i uruchom program instalacyjny Gladinet Cloud Desktop. Pobierając go, upewnij się, że wybrałeś właściwy wariant zależnie od swojego systemu operacyjnego (wersja 32-bitowa lub wersja 64-bitowa). Zastosuj się do poleceń kreatora. Po zakończeniu instalowania uruchom Gladinet.

Etap 1. Przy pierwszym uruchomieniu ukaże się okno, w którym powinieneś pozostawić domyślnie zaznaczoną opcję I want to use the free starter edition. Ograniczenie tej bezpłatnej wersji polega na tym, że pozwala inicjować transmisję nie więcej niż 1000 plików jednocześnie. Z reguły można to przeboleć. Kliknij więc oba przyciski Dalej.

Etap 2. W dalszej kolejności kliknij przycisk Add My Cloud Storage Account. Wybierz w polu listy Storage Service portal świadczący usługi dyskowe, w którym masz konto i który chciałbyś skonfigurować jako lokalny dysk w programie Gladinet - np. Windows Live SkyDrive, Google Docs bądź Google Picasa. Poniżej wpisz nazwę odpowiedniego folderu na nowym dysku lub przejmij proponowaną przez narzędzie Gladinet. Następnie potwierdź przyciskiem Dalej.

Etap 3. W następnym oknie wprowadź dane swojego konta w wybranym serwisie dyskowym, po czym kliknij przyciski Dalej i Zakończ. Gdy konto zostanie naniesione na listę w oknie Gladinet, powrócisz do okna, o którym mowa w Etapie 2. Teraz możesz podać kolejne skrytki w innych serwisach internetowych. Gdy skonfigurujesz wszystkie miejsca w Internecie, w których gromadzisz swoje pliki, kliknij przycisk Zakończ.

Twój twardy dysk w (inter)necie

Aby podłączyć skrytkę internetową lub dysk sieciowy do dysku wirtualnego Gladinet, musisz przejść przez trzy etapy - wybór serwisu hostingowego, wprowadzenie danych dostępowych i zakończenie. Lista obsługiwanych skrytek jest ciągle rozszerzana o nowe serwisy hostingowe.

Stosowanie dysku Gladinet. Teraz na ekranie pojawi się okno Gladinet Management Console. Za jego pośrednictwem będziesz zarządzał podłączeniami skrytek internetowych. W obecnej chwili możesz je jednak zamknąć. Równocześnie została utworzona ikona nowego napędu w oknie Eksploratora Windows. Gdy klikniesz Start | Mój komputer (w Windows XP) lub ikonę Windows i pole Komputer (w Viście i Windows 7), ujrzysz nowy napęd o nazwie My Gladient Drive. W większości wypadków jest mu przypisana litera Z:.

Gdy przywołasz zawartość tego dysku, zobaczysz strukturę folderów - po jednym folderze na każdy podany uprzednio serwis skrzynek internetowych. Otwórz po prostu żądany folder, aby uzyskać dostęp do zasobów zgromadzonych w danej skrzynce internetowej. Teraz możesz zaznaczać pliki i foldery na lokalnym twardym dysku w swoim komputerze, kopiować je do schowka (klawiszami [Ctrl C]) i wklejać je niczym do innego dysku lokalnego, otwierając go i naciskając klawisze [Ctrl V]. Tym samym sposobem możesz, rzecz jasna, przenosić także pliki i foldery ze skrzynki internetowej na dysk lokalny.

Ponadto możesz kopiować lub przemieszczać pliki i foldery, przeciągając je za pomocą myszy. Wykonywane w ten sposób operacje różnią się od zwyczajnych operacji dyskowych tym, że Gladinet wyświetla swoje własne okno kopiowania i przenoszenia plików, bo sam wykonuje on wspomniane operacje dyskowe.

W folderach na dysku Gladinet można tworzyć dowolne podfoldery i pliki dowolnych typów jak na zwyczajnym twardym dysku.

Więcej ustawień narzędzia Gladinet

Gdy otworzysz okno Gladinet Management Console i wybierzesz opcję Settings w polu listy w lewym górnym narożniku, pojawi się lista kategorii. Możesz je rozwijać, aby modyfikować zawarte w nich ustawienia konfiguracyjne. Co prawda, wiele z figurujących tu kategorii okazuje się bezużytecznych, bo stosowne funkcje są wyłączone w bezpłatnej wersji programu, jednak w niektórych kryją się przydatne opcje.

W kategorii Basic możesz na przykład zmienić literę i nazwę napędu Gladinet, a także wybrać pliki i typy plików, które mają nie być przenoszone do zewnętrznych skrytek w Internecie. W kategoriach Upload i Download można ograniczyć szerokość pasma, a więc prędkość transmisji danych. Natomiast w kategorii Google Docs możesz włączyć automatyczne konwertowanie plików pakietu Microsoft Office na format Google Docs podczas ich kopiowania do folderu Google Docs na dysku Gladinet.

Dodawanie nowych dysków internetowych

Chcąc umieścić dodatkową skrytkę internetową na liście programu Gladinet, aby mieć do niej dostęp poprzez dysk Z: w oknie Eksploratora, przywołaj Gladinet Management Console skrótem na pulpicie lub w menu Start. Kliknij przycisk Mount Virtual Directory w górnej części okna i wykonaj czynności opisane w etapach 2 i 3 głównej części artykułu. Teraz nowa skrytka internetowa pojawi się jako kolejny folder w obrębie dysku Gladinet.

Aby odłączyć daną skrytkę od napędu Gladinet, wystarczy zaznaczyć ją w oknie Gladinet Management Console i kliknąć polecenie Dismount.

2. Emulowanie dysku lokalnego dyskiem sieciowym NAS

Za pomocą programu Gladinet możesz także korzystać z dysku sieciowego NAS (Network Attached Storage) poprzez Internet niczym z lokalnego twardego dysku. Przyda ci się ta możliwość, gdy będąc w podróży, zechcesz uzyskać dostęp do zasobów zgromadzonych w napędzie NAS z poziomu swojego notebooka bądź netbooka. Większość urządzeń tego typu można skonfigurować jako tzw. serwer FTP (File Transfer Protocol). Abyś mógł dostać się z zewnątrz do danych zapisanych na dysku NAS, muszą być spełnione dwa warunki. Po pierwsze twój ruter musi być dostępny poprzez jednoznaczny adres internetowy, po wtóre zaś musi być w nim otwarty stosowny port FTP o numerze 21.

Konfigurowanie adresu w serwisie DynDNS. Aby utworzyć adres internetowy wymagany przez ruter, odwiedź stronę rejestracyjną usługi DynDNS. Gdy wypełnisz formularz rejestracyjny i klikniesz pole Create Account, otrzymasz wiadomość e-mail z odnośnikiem, za pośrednictwem którego odblokujesz swoje nowe konto. Potem możesz założyć nowy adres internetowy. Kliknij w tym celu My Account | Add Host Service. Wpisz w polu Hostname jakąś osobistą nazwę figurującą później jako pierwszy człon adresu (subdomena), np. nazwisko małymi literami. W polu listy tuż obok wybierz opcję dyndns.org i potwierdź przyciskiem Add To Cart. Klikając przyciski Next i Activate Account zakończysz tworzenie bezpłatnego konta. Twój nowy adres internetowy brzmi https://twoja_nazwa.dyndns.org. W miejscu członu twoja_nazwa będzie umieszczona wpisana uprzednio przez ciebie nazwa.

Właśnie ten adres internetowy musisz teraz przypisać do swojego rutera. Sposób wykonania tej czynności zależy od modelu rutera, więc szczegółowe wskazówki musisz zaczerpnąć z instrukcji obsługi. Ogólnie rzecz biorąc, najpierw musisz przywołać interfejs konfiguracyjny rutera, wpisując odpowiedni adres w przeglądarce internetowej. Następnie przeskocz do ustawień protokołu dynamicznego systemu nazw domenowych (DDNS) i włącz go. W polu nazwy domeny wpisz założony uprzednio adres internetowy, a więc twoja_nazwa.dyndns.org, bez przedrostka https://. Oprócz tego podaj nazwę logowania na koncie DynDNS i odpowiednie hasło. Zapisz ustawienia.

Twój twardy dysk w (inter)necie

Aby otrzymać nowy adres internetowy wymagany do używania pamięci masowej NAS z dowolnego komputera, należy utworzyć bezpłatne konto w tym serwisie internetowym.

Otwieranie portu FTP. W dalszej kolejności trzeba otworzyć w ruterze port FTP, aby umożliwić komunikowanie się z urządzeniem NAS. Przejdź do sekcji udostępniania portów w menu ustawień rutera (szczegóły w instrukcji obsługi), wybierz serwer FTP jako typ portu i napęd NAS jako urządzenie docelowe. Potwierdź swoje ustawienia.

Wprowadzanie serwera FTP na listę w programie Gladinet. Abyś mógł korzystać ze swojego serwera FTP jako napędu, otwórz Gladinet Management Console, po czym kliknij Mount Virtual Directory. Następnie zaznacz wpis FTP Server w polu listy i kliknij przycisk Dalej. W następnym oknie wprowadź w górnym polu internetowy adres serwera w postaci ftp://twoja_nazwa.dyndns.org. Poniżej wpisz nazwę logowania i hasło zdefiniowane podczas uaktywniania serwera FTP. Potwierdź przyciskami Dalej i Zakończ. Po wykonaniu tych czynności będziesz mógł odwoływać się do swojego serwera FTP za pośrednictwem dysku Z: w Eksploratorze.