Tworzymy własne listy

Czy używasz list w Excelu 97? Jeżeli wpiszesz Styczeń w jedną z komórek, a następnie przeciągniesz ją w lewo, to kolejne miesiące pojawią się automatycznie...


Czy używasz list w Excelu 97? Jeżeli wpiszesz Styczeń w jedną z komórek, a następnie przeciągniesz ją w lewo (kliknij mały krzyżyk w prawym dolnym rogu komórki i porusz myszą), to kolejne miesiące pojawią się automatycznie.

Jeżeli często musisz wpisywać te same wartości do kolejnych arkuszy, np. listę pracowników, możesz ułatwić sobie życie. Wystarczy skorzystać z metody kopiuj i wklej.

Najpierw wpisz kolejne wartości z listy do jednej kolumny. Zaznacz cały obszar. Teraz przejdź do menu NarzędzialOpcje do karty Listy i kliknij przycisk Importuj. Nasza lista zostanie dodana do tych utworzonych wcześniej. Można jej teraz używać tak samo jak list z nazwami dni tygodnia lub miesięcy.

Nie można więcej

Tworzymy własne listy

Utworzenie własnej listy może uprościć wielokrotne wpisywanie np. spisu pracowników.

Komórki arkusza w Excelu 97 są ograniczone do 255 znaków! Do wybranej komórki wpisz dowolny ciąg znaków (ponad 255). Teraz spróbuj skopiować arkusz: przejdź do menu EdycjalPrzenieś lub kopiuj arkusz. Podaj nazwę nowego skoroszytu w polu Do skoroszytu: i miejsce skopiowania bieżącego arkusza w polu Przed arkuszem:

##Po chwili pojawi się okno z komunikatem o błędzie.

Jak widać, nie można bezpiecznie skopiować całego arkusza, jeżeli jakaś jego komórka zawiera więcej niż 255 znaków. Można jednak kopiować pojedyncze komórki dowolnej wielkości.

Tworzymy własne listy
Szkoda, że tak drobne ograniczenie nie zostało do tej pory usunięte przez programistów tworzących Excela. W pewnych przypadkach może skomplikować życie, lepiej więc o nim pamiętać.

Drukujemy tytuł arkusza na każdej stronie

Tworzymy własne listy
Jeżeli arkusz zawiera kilka stron, być może będziesz chciał wydrukować jego tytuł na każdej ze stron (lub w pierwszej kolumnie na każdej stronie). Oto co należy zrobić:

1. Ustaw arkusz tak, aby wiersze i kolumny zawierające tytuł były widoczne.

2. Przejdź do menu PliklUstawienia strony i kliknij zakładkę Arkusz.

3. Teraz możesz ustawić Tytuły wydruku. Możesz wypełnić jedno lub oba pola: U góry powtarzaj wiersze i Z lewej powtarzaj kolumny. Odpowiednie zakresy komórek możesz podać ręcznie, wygodniej będzie kliknąć przycisk i wybrać odpowiednie wiersze (kolumny) za pomocą myszy.

######4. Możesz kliknąć OK.

O zaznaczaniu komórek słów kilka...

Tworzymy własne listy

Możemy zaznaczyć tylko wybrane rodzaje komórek w arkuszu.

Jeżeli chcesz zaznaczyć wiele pól arkusza, np. listę ciągnącą się przez kilka ekranów, możesz uczynić to w następujący sposób:

1. Kliknij i zaznacz pierwszą komórkę (powiedzmy tę znajdującą się w lewym górnym rogu).

2. Przewiń arkusz do końca obszaru (może to być wiele ekranów w dół).

3. Trzymając wciśnięty klawisz [Shift], kliknij ostatnią komórkę obszaru do zaznaczenia (tę w prawym dolnym rogu).

Opisany sposób działa w każdym programie w Windows, gdy chcemy zaznaczyć ciągły obszar tekstu lub innych danych.

Zdarza się, że nie chcemy zaznaczać wszystkich komórek, tylko kilka, na przykład te zawierające formuły. Możemy to łatwo zrobić. Wystarczy użyć klawisza [F5], skrótu klawiaturowego [Ctrl+G] lub wybrać EdycjalPrzejdź do. Teraz kliknij przycisk Specjalnie. Możesz wybrać na przykład pole Formuły i wskazać rodzaje formuł, które mają być zaznaczone. Po kliknięciu przycisku OK, odpowiednie komórki arkusza zostaną zaznaczone.

Można też wybrać inne komórki, zawierające stałe formuły lub puste.

Czasami nie zależy nam specjalnie na zaznaczeniu komórek zawierających formuły, lecz chcielibyśmy, aby formuły były widoczne. Wystarczy użyć kombinacji [Ctrl+`] (Ctrl + klawisz na lewo od "1Ţ, tuż pod [Esc] na większości klawiatur).

Po ponownym użyciu tej kombinacji, powrócimy do zwykłego widoku arkusza.

Dodajemy komentarze do pól arkusza

Aby dodać własny komentarz do wybranej komórki arkusza, wystarczy użyć kombinacji [Shift+F2]. Przejdziemy wtedy do trybu edycji komentarza. Komentarz można dowolnie sformatować - kliknij dwukrotnie ramkę wokół tekstu. Gdy komentarz jest już gotowy, można powrócić do normalnego widoku arkusza. Komórka, do której dodaliśmy komentarz będzie od tej pory wyróżniona małym czerwonym znaczkiem w prawym górnym rogu pola. Jeżeli chcemy wyświetlić komentarz, należy kursor myszy przesunąć powyżej pola z komentarzem.

Jeżeli zechcemy dokonać jakichkolwiek zmian w komentarzu, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy komórkę i z menu podręcznego wybrać pole Edytuj komentarz.