Uparte "Okienko zadań"

Jak pozbyć się "Okienka zadań" pojawiającego się samoczynnie po prawej stronie, za każdym uruchomieniem pakietu biurowego Office XP oraz 2003?

W Office XP wprowadzono w prawej części obszaru roboczego pionowe "Okienko zadań", które otwiera się samoczynnie wraz z uruchamianiem aplikacji. Na przykład w Wordzie umożliwia szybkie otwieranie poprzednich i tworzenie nowych dokumentów. Może ono okazać się jednak nieprzydatne - szczególnie w przypadku monitorów o niewielkiej przekątnej ekranu.

Omawiane okno ma właściwości podobne do zwykłego paska narzędzi. Możemy je przywoływać poleceniem Widok | Okienko zadań i chować, klikając krzyżyk w prawym górnym rogu. Niemniej jednak, wita ono nas ponownie po kolejnym uruchomieniu aplikacji. Aby ukrócić ten proceder, klikamy menu Narzędzia | Opcje. Następnie wskazujemy kartę Widok i usuwamy zaznaczenie pola wyboru Okienko zadań przy uruchomieniu.

Office XP, 2003