Uwalnianie zasobów systemu

Od wersji 97 Office'a podczas uruchamiania systemu Windows, pakiet wgrywa część wspólnie wykorzystywanych przez jego aplikację komponentów. Jak temu zapobiec i uwolnić część zasobów systemu?

Aby przyspieszyć wczytywanie programów wchodzących w skład Office'a od wersji 97 wprowadzono modyfikację, dzięki której wspólne wykorzystywane przez nie komponenty wgrywane są każdorazowo podczas uruchamiania systemu. Jeżeli chcesz przyspieszyć nieco czas uruchamiania się systemu operacyjnego można tę opcję wyłączyć.

Uwaga: Spowoduje to jednak wolniejsze wgrywanie aplikacji pakietu Office!

Aby system zaprzestał wgrywania elementów pakietu Office, w systemach Windows 98, Me lub XP przejdź do menu Start | Uruchom i wpisz polecenie msconfig. Następnie przejdź na kartę Uruchamianie i usuń zaznaczenie pola wyboru Autostart pakietu Microsoft Office (lub po prostu Microsoft Office).

W innych wersjach systemu otwórz okno Eksploratora i przejdź do katalogu C:\WINDOWS\MENU START\PROGRAMY\AUTOSTART. Następnie, prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę Microsoft Office, wybierz z menu polecenie Usuń i potwierdź zapytanie systemu.

Office 97, 2000, XP, 2003