VivaPress Professional 2.6

Przygotuj dowolną publikację za pomocą programu VivaPress z naszego CD.

Przygotuj dowolną publikację za pomocą programu VivaPress z naszego CD.

Programu VivaPress Professional można spokojnie używać jako profesjonalnego narzędzia do składu książek i czasopism, nawet w bardzo skomplikowanych publikacjach. W tekście poniżej pokażemy, jak krok po kroku stworzyć na przykład okładkę na CD-ROM.

1. Zainstaluj program na dysku (nie zapomnij o numerze seryjnym - znajdziesz go na str.2). Otwórz okienko Document Setup. Ustaw wybraną wielkość strony (tutaj A4). Strona powinna być zdefiniowana jako Single Page w formacie Portait. Jeżeli chcesz, zaznacz opcję Auto Text Box, program wtedy samoczynnie utworzy okno tekstowe. Pokaże się główne okno z zadaną stroną. Po pierwsze, naciśnij jabłko+R, aby pokazała się miarka. Ponieważ Viva jest programem niemieckim i ma wyskalowaną miarkę po amerykańsku (w calach), trzeba ją ustawić w jednostkach SI. Następnie ustaw linie pomocnicze, tak aby ustawić żądany obszar.

2. Następnie używając narzędzia Box narysuj okno na górze zaznaczonego obszaru, narzędziem Object zaznacz narysowany obszar i wybierz opcję Color. Narysuj drugie okno na tekst i zrób je oknem tekstowym za pomocą funkcji Object>Text. Napisz cokolwiek w środku wybierając odpowiednią czcionkę, stopień pisma i interlinię z belki Measurements.

3. Teraz trzeba narysować okienko ilustracyjne na tło. Rysujemy je tak jak poprzednio; tworzymy je oknem ilustracyjnym poprzez komendę Object>Picture. Kliknij w środku okna, aby je uaktywnić, następnie wciągnij ilustrację opcją File>Import. Możesz użyć opcji dopasowania zdjęcia na paletce Object, tak aby dopasować je do ramki.

4. Używając narzędzia do rysowania okien, narysuj ramkę na tekst i umieść ją na dole obszaru. Nadaj jej kolor (w naszym przypadku ponownie czarny), uaktywnij tę ramkę i uczyń ją ramką tekstową. Wpisz odpowiedni tekst, ponownie dobierając według uznania czcionkę i stopień pisma. Aby ustawić odpowiednią interlinię, wybierz opcję Text>Line Spacing z menu. W okienku, które się pojawi, można wybrać wartość punktową interlinii, a także odstępy przed- i zaakapitowe.

5. Na koniec spróbuj wydrukować dokument. Program Viva współpracuje z applowskim sterownikiem do drukarek, dodając podobnie jak Quark jedną zakładkę ze swoimi ustawieniami.

<CENTER>

</CENTER>

Program ma opcję zbierania plików (Collect for output) - na CD-ROM-ie Publisha i Macworlda jest opcja runtime, która to potrafi. Ciekawą opcją jest Statistics (Document>Information>Document Statistics). Tu można wprowadzić informacje o autorze czy preferencjach wydruku.