WLAN - niezbędnik oprogramowania do bezprzewodowych sieci lokalnych

Optymalizowanie wydajności i stabilności działania sieci bezprzewodowej, podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i usuwanie problemów - to wszystko zapewni ci odpowiednio dobrany zestaw bezpłatnych narzędzi WLAN.


W wielu gospodarstwach domowych, które dysponują łączem internetowym, znajduje się router WLAN. Zwykle służy nie tylko jako urządzenie, za pomocą którego pojedynczy pecet uzyskuje dostęp do internetu, lecz zapewnia połączenie z siecią komputerom wszystkich członków rodziny, a także ich smartfonom, tabletom i innym urządzeniom, które są wyposażone w funkcje sieciowe. Ważnym zadaniem routera jest także zapewnienie bezprzewodowego komunikowania się poszczególnych urządzeń między sobą. Pliki są kopiowane lub przenoszone z dysku sieciowego do komputera, filmy przesyłane strumieniowo do telewizora, a zlecenia drukowania wysyłane do drukarki sieciowej. Jednak im więcej urządzeń plącze się po sieci WLAN i im więcej sieci bezprzewodowych działa w sąsiedztwie, tym bardziej cierpi wydajność w transmitowaniu danych. I tym bardziej istotne okazuje się dbanie o bezpieczeństwo własnej sieci. W tym materiale przedstawiamy narzędzia, które są swoistym lekarstwem na przypadłości obu wymienionych typów.

Optymalizowanie sieci WLAN

W tej części artykułu omawiamy zagadnienia prędkości transmisji i stabilności działania sieci bezprzewodowych. Za pomocą przedstawionych tu aplikacji znajdziesz najlepszy kanał transmisji, zmierzysz prędkość przesyłania danych zależnie od usytuowania urządzeń i utworzysz w ten sposób mapę WLAN swojego mieszkania.

inSSIDer to bardzo funkcjonalne, bezpłatne narzędzie, które zapewnia mnóstwo informacji na temat okolicznych sieci WLAN, a poza tym pomaga znaleźć najlepszy kanał do transmisji danych w sieci.

inSSIDer to bardzo funkcjonalne, bezpłatne narzędzie, które zapewnia mnóstwo informacji na temat okolicznych sieci WLAN, a poza tym pomaga znaleźć najlepszy kanał do transmisji danych w sieci.

inSSIDer - ustalanie najlepszego kanału

Sieci WLAN mają do dyspozycji ograniczony zakres częstotliwości nadawania. Jeśli mieszkasz w gęsto zaludnionej okolicy, twój router WLAN musi współdzielić pasmo częstotliwości z sieciami w sąsiedztwie. Może to prowadzić do obniżenia wydajności transmisji, a w najgorszym wypadku nawet do przerywania połączeń. Dlatego warto sprawdzić, na jakich kanałach lub częstotliwościach nadają okoliczne sieci bezprzewodowe, i wybrać w swoim routerze inny kanał. W dokonaniu analizy pomoże ci narzędzie inSSIDer.

Tuż po uruchomieniu wyświetla w postaci listy zestawienie wszystkich sieci WLAN znajdujących się w zasięgu twojego routera. Obejmuje ono nawet te sieci bezprzewodowe, które nie figurują w spisie dostępnych sieci wyświetlanym przez Windows z powodu zbyt niskiego natężenia sygnału. Kolumna SSID zawiera nazwę sieci bezprzewodowej, a kolumna Channel - kanał wykorzystywany do transmisji danych. Kolumna RSSI informuje o natężeniu odbieranego sygnału radiowego. Im niższa jest ta wartość, tym mniejszy ma wpływ na sieć WLAN. Zwróć uwagę na to, że podawane liczby są ujemne. Zatem w sieci o wartości RSSI na poziomie -40 natężenie sygnału jest wyższe niż w sieci z wartością RSSI -60. W ocenie mocy sygnału pomogą ci miniaturowe wykresy krzywych, umieszczone w obrębie tej samej kolumny i pokazujące mierzone na bieżąco natężenie pola. Kolor krzywej określa z grubsza siłę sygnału. Zielona krzywa oznacza mocny sygnał, żółta średni, a czerwona słaby. Gdy klikniesz kartę 2,4 GHz Channels w dolnej części ekranu, ujrzysz zestawienie wszystkich okolicznych sieci bezprzewodowych w postaci graficznej. Oś pionowa wskazuje natężenie sygnału, pozioma zaś kanały przesyłania danych. Miej na uwadze, że każda sieć bezprzewodowa oddziałuje nie tylko na swój bieżący kanał nadawania, lecz także na sąsiadujące kanały radiowej transmisji danych. Uwidacznia to wykres oferowany w programie inSSIDer, bo uwzględnia całą szerokość pasma poszczególnych sieci bezprzewodowych znajdujących się w pobliżu. Chcąc odnaleźć najbardziej dogodny, a więc najmniej zajęty kanał, trzeba odszukać na wykresie sieci bezprzewodowe o średnim i wysokim natężeniu sygnału (o mocy od -20 do -80 dBm), po czym sprawdź, na którym kanale jest ich najmniej. Jeśli twoja karta sieciowa lub układ WLAN obsługują także zakres częstotliwości w obrębie 5 GHz, kliknij kartę 5 GHz Channels, aby uzyskać listę sieci WLAN nadających w tym paśmie radiowym. W zdecydowanej większości wypadków okazuje się, że w tym paśmie zieje pustką. Informacje, czym jest to spowodowane i jak wykorzystać to na swoje potrzeby, znajdziesz w ramce "Rozwiązywanie problemów w sieci WLAN i zwiększanie wydajności".

Rozwiązywanie problemów w sieci WLAN i zwiększanie wydajności

Ustawienie routera w innym miejscu. Nawet niewielka zmiana położenia może mieć duży wpływ na zasięg. Rury grzewcze i doprowadzające wodę (nawet przebiegające pod tynkiem) znacznie tłumią sygnał. Komunikację może zakłócać też stacja bazowa bezprzewodowej telefonii DECT. Wedle możliwości odsuń ją nieco i ustaw tryb Eco, aby zmniejszyć jej moc nadawania. Routera nie należy ustawiać na podłodze, lecz przynajmniej w połowie wysokości pomieszczenia (np. w regale).

Optymalizowanie anteny. Jeśli router jest wyposażony w obrotowe, odstające anteny, poeksperymentuj z ich ustawieniem. Jeżeli można je odkręcić lub jest oddzielne gniazdo antenowe, możesz podłączyć antenę zewnętrzną i zadbać o jej optymalne ustawienie.

Korzystanie z pasma 5 GHz. Tradycyjnie większość sieci WLAN stosuje tylko pasmo 2,4 GHz, które zapewnia im 13 kanałów, z czego tylko trzy na siebie nie zachodzą. Tymczasem w zakresie częstotliwości 5 GHz jest dostępnych 18 dodatkowych kanałów, które prawie na siebie nie zachodzą. Tu panują doskonałe warunki do szybkiej i stabilnej transmisji danych. Problem w tym, że większość routerów nie obsługuje obu pasm jednocześnie. Przełączając się na 5 GHz, wykluczysz urządzenia nieobsługujące tego pasma. W komputerach można stosunkowo tanio rozwiązać problem, dokupując odpowiednią kartę (moduł USB). W wypadku urządzeń, których nie da się doposażyć w ten sposób, możesz nabyć punkt dostępowy WLAN (swoisty "router bez funkcji routera") i podłączyć go do jednego z gniazd swojego routera WLAN. Są punkty dostępowe z pasmem 5 GHz do routerów niezapewniających tego zakresu częstotliwości. Alternatywnie możesz, oczywiście, nabyć router oferujący oba zakresy.

Zastosowanie regeneratora sygnału. Urządzenie tego typu (ang. repeater WLAN) zwiększa zasięg sieci WLAN, tworząc jakby drugą sieć o tej samej nazwie i wymienia dane z pierwotną siecią lokalną. Musi więc znajdować się w zasięgu pierwszej sieci. Miej na uwadze, że w obszarze sieci regeneratora zwęzi się szerokość pasma.

W oknie wyników programu JPerf widać przejrzyste zestawienie wykonanych pomiarów wraz z rezultatami. Poszczególne wyniki rozpoznasz na podstawie ich identyfikatora i koloru.

W oknie wyników programu JPerf widać przejrzyste zestawienie wykonanych pomiarów wraz z rezultatami. Poszczególne wyniki rozpoznasz na podstawie ich identyfikatora i koloru.

WifiInfoView - alternatywne narzędzie do wyszukiwania kanałów

Jeżeli możliwości programu inSSIDer są, twoim zdaniem, zbyt obszerne lub korzystanie z tej aplikacji wydaje ci się zbyt skomplikowana, możesz użyć narzędzia WifiInfoView do poszukiwania optymalnego kanału. Wprawdzie po uruchomieniu go także ujrzysz szczegółową listę znalezionych sieci WLAN, lecz po kliknięciu menu Options | Channels Summary Mode pojawi się przejrzysty spis zajętych kanałów opatrzony informacją, ile sieci korzysta z danej częstotliwości i jaka jest w nich maksymalna jakość sygnału. Jeżeli wszystkie kanały obsługiwane przez twój router okażą się zajęte, kliknij tytuł kolumny Counter, a wówczas lista zostanie posortowana malejąco według liczby sieci WLAN. Teraz od razu dostrzeżesz najmniej obciążone kanały. Jeśli kilka kanałów osiągnie podobny poziom obciążenia, wybierz ten, w którym jakość sygnału obcych sieci jest najniższa (kolumna Max Signal Quality).

Wifi Analzyer - wyszukiwanie kanałów za pomocą smartfona

Wifi Analyzer działa w Androidzie, a zapewnia zakres funkcji porównywalny z inSSIDerem. Po uruchomieniu pojawi się wykres wizualizujący obciążenie poszczególnych kanałów i natężenie sygnału w okolicznych sieciach bezprzewodowych. Przesuń palcem po ekranie smartfona w lewo, aby przywołać miernik podający natężenie sygnału z wybranego przez ciebie routera WLAN. Im mocniejszy sygnał odbierany przez urządzenie, tym większe wychylenie wskazówki. Gdy uaktywnisz dźwięk przyciskiem Sound, moc sygnału WLAN będzie ponadto podawana akustycznie (im częstsze dźwięki, tym mocniejszy sygnał).