Warstwy Worda (Word 97, 2000)

Praca na warstwach kojarzy się głównie z różnego typu programami graficznymi, gdzie można edytować, dodawać i usuwać kolejne warstwy obrazu.

Praca na warstwach kojarzy się głównie z różnego typu programami graficznymi, gdzie można edytować, dodawać i usuwać kolejne warstwy obrazu. Podobnie, chociaż w ograniczonym stopniu, są zorganizowane dokumenty Worda. W tym przypadku mamy od czynienia z czterema warstwami: grafiki, tekstu, tła oraz nagłówka i stopki. Jakie znaczenie mają te warstwy? Można np. wykorzystać warstwę nagłówka i stopki do przygotowania "znaku wodnego" - wstawiony na poziomie nagłówka i stopki na wydruku znajdzie się na dole.

Niektóre obiekty, np. grafikę, można przemieszczać w hierarchii warstw. Jak to zrobić? Kliknij wstawiony rysunek prawym przyciskiem myszy, wybierz z menu podręcznego Kolejność, następnie jedną z opcji, np. Przesuń za tekst.