Windows 10: sześć sposobów na uruchomienie aplikacji jako administrator [PORADNIK]

Niektóre aplikacje w Windows 10 wymagają uruchomienia z uprawnieniami administratora. W jaki sposób to zrobić? Oto sześć sposobów.


Uruchamianie jako administrator z menu kontekstowego

Najprostszym sposobem jest uruchomienie aplikacji jako administrator poprzez menu kontekstowe. W tym celu musisz kliknąć na ikonkę aplikacji (nie skrót!) prawym przyciskiem myszki i wybrać opcję Uruchom jako administrator.

Windows 10: sześć sposobów na uruchomienie aplikacji jako administrator [PORADNIK]

W ten sam sposób możesz uruchamiać zainstalowane aplikacje poprzez menu Start

Windows 10: sześć sposobów na uruchomienie aplikacji jako administrator [PORADNIK]

Uruchamianie jako administrator skrótem klawiaturowym

Kliknij na aplikację, a następnie wciśnij równocześnie prawy CTRL i prawy SHIFT. Wciśnij Enter i puść klawisze. Aplikacja uruchomi się z uprawnieniami administratora, choć nie będzie o tym żadnej informacji.

Uruchamianie jako administrator skrótem klawiaturowym i oknem dialogowym

Uruchom okno dialogowe, wciskając równocześnie klawisz Windows i R. Wpisz komendę (np. cmd) i naciśnij prawy CTRL i prawy SHIFT. Wciśnij Enter i puść klawisze. W okienku dialogowym możesz potwierdzić, że uruchamiana funkcja może wprowadzić zmiany w systemie.

Uruchamianie jako administrator z eksploratora plików

Wejdź do eksploratora plików i kliknij lewym przyciskiem myszki na aplikację, którą chcesz uruchomić. Następnie wybierz zakładkę Narzędzia aplikacji i tam - Uruchom jako administrator.

Windows 10: sześć sposobów na uruchomienie aplikacji jako administrator [PORADNIK]

Uruchamianie jako administrator z menadżera zadań

Otwórz menadżera zadań. Kliknij na Plik, a następnie Uruchom nowe zadanie. Wpisz nazwę aplikacji lub komendę, która ma uruchamiać się w trybie administratora i zaznacz okienko pod spodem. Potwierdź, naciskając OK.

Windows 10: sześć sposobów na uruchomienie aplikacji jako administrator [PORADNIK]

Trwałe uruchamianie jako administrator

Jeśli masz aplikację, którą zawsze chcesz uruchamiać jako administrator, wówczas kliknij na niej prawym przyciskiem myszki (może być to sama aplikacja, skrót lub komenda) i wybierz Właściwości, a następnie przejdź do zakładki Zgodność. Zaznacz okienko uruchom progtam jako administrator i kliknij OK.

Windows 10: sześć sposobów na uruchomienie aplikacji jako administrator [PORADNIK]