Windows 7 - Jak usuwać, przywracać i uzupełniać domyślne biblioteki systemu

Windows 7 ułatwia dostęp do plików, scalając różne foldery w tzw. bibliotekach. Jednak nie każdemu użytkownikowi są potrzebne cztery domyślne biblioteki, które przewidziano w systemie do przechowywania zdjęć, dokumentów, muzyki i filmów. Nie chcąc mieć zbędnych wpisów w oknach Eksploratora, możesz usunąć niepotrzebne biblioteki. Jak to zrobić i czy można je przywrócić w razie potrzeby?

Standardowe biblioteki można dziecinnie prosto rozszerzać o kolejne foldery. W razie potrzeby można także zakładać nowe biblioteki.

Standardowe biblioteki można dziecinnie prosto rozszerzać o kolejne foldery. W razie potrzeby można także zakładać nowe biblioteki.

Usuwanie biblioteki. Aby pozbyć się biblioteki w Windows 7, wystarczy ją zaznaczyć i nacisnąć klawisz [Del]. Na ekranie pojawi się zapytanie, które ma na calu zapobiec omyłkowemu usunięciu biblioteki. Potwierdź przyciskiem Tak.

Przywracanie wszystkich bibliotek domyślnych. Niemalże równie prosto możesz przywrócić wszystkie biblioteki domyślne systemu. Kliknij w tym celu prawym przyciskiem myszy wpis Biblioteki na pasku nawigacyjnym Eksploratora. Następnie wskaż polecenie Przywróć domyślne biblioteki w menu, które pojawi się na ekranie. Skasowane uprzednio biblioteki powrócą na swoje pierwotne miejsce w oknie Eksploratora.

Rozszerzanie biblioteki o nowe foldery. Bardzo łatwo możesz również umieszczać w bibliotekach kolejne foldery. Wówczas będziesz miał je zawsze pod ręką i nie będziesz musiał przeglądać struktur folderów w ich poszukiwaniu. Otwórz w tym celu okno Eksploratora i zaznacz folder, który chcesz wstawić do istniejącej biblioteki. Potem kliknij przycisk Umieść w bibliotece i wybierz z listy bibliotekę, w której ma pojawiać się zawartość danego folderu. W razie potrzeby możesz założyć nową bibliotekę poleceniem Utwórz nową bibliotekę na końcu listy.

Biblioteki i foldery

Pliki przechowywane na nośnikach danych takich jak twardy dysk są uporządkowane w hierarchicznej strukturze folderów. Na przykład swoje osobiste pliki znajdziesz w folderze Users, a ściśle rzecz biorąc w podfolderze o nazwie, pod którą logujesz się w systemie, i jego podfolderach przeznaczonych na dokumenty, muzykę, filmy i zdjęcia. Inne pliki, które są ci równie potrzebne, mogą znajdować się także w folderach publicznych, a więc takich, które stanowią wspólny magazyn danych i mają do nich dostęp wszyscy użytkownicy komputera.

Abyś nie musiał ciągle przeskakiwać pomiędzy poszczególnymi folderami, chcąc odnaleźć wszystkie pliki tworzące całość (np. różne zbiory fotografii), środowisko Windows 7 łączy je tematycznie w tzw. bibliotekach. Choć figurują w tej samej bibliotece, pliki pozostają zapisane w pierwotnych folderach - nie są nigdzie przemieszczane ani kopiowane. Domyślnie biblioteki scalają standardowe foldery, jednak można je uzupełniać o kolejne foldery, nie zmieniając ich struktury.

W wypadku folderów innych użytkowników są wymagane odpowiednie udostępnienia. Chcąc udostępnić folder, trzeba kliknąć jego nazwę prawym przyciskiem myszy i wskazać polecenie Udostępnij | Udostępnianie zaawansowane. Po kliknięciu przycisku Zabezpieczenia można dokładnie określić, jakie czynności wolno wykonywać w danym folderze poszczególnym użytkownikom.