Windows 7 - Konfigurowanie i kontrolowanie wewnętrznej zapory sieciowej

Domyślna konfiguracja Windows 7 nie budzi zastrzeżeń z punktu widzenia ergonomii i wygody użytkowania. Na dodatek włączona fabrycznie zapora sieciowa zwiększa poziom bezpieczeństwa systemu. Działa w tle, ujawniając się tylko wtedy, gdy jakaś aplikacja próbuje nawiązać połączenie z internetem, które nie jest objęte dotychczasowymi regułami. Udzielając takich zezwoleń różnym programom, z czasem wywiercisz tyle dziur w ścianie zabezpieczającej twój system, że powinieneś sprawdzić, jakie wyjątki obowiązują w komunikowaniu się twoich aplikacji z internetem.

Co pewien czas warto sprawdzić konfigurację wewnętrznej zapory sieciowej Windows, aby upewnić się, że nie znalazły się w niej reguły, które mogłyby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa całego systemu.

Co pewien czas warto sprawdzić konfigurację wewnętrznej zapory sieciowej Windows, aby upewnić się, że nie znalazły się w niej reguły, które mogłyby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa całego systemu.

Kliknij ikonę Windows i polecenie Panel sterowania. Przy włączonym widoku kategorii kliknij System i zabezpieczenia | Sprawdź stan zapory, natomiast w widoku klasycznym przywołaj aplet Zapora systemu Windows. Teraz kliknij polecenie Ustawienia zaawansowane przy lewej krawędzi okna. Rozwiń gałąź Monitorowanie w lewej części okna i przeskocz do podgałęzi Zapora. Ujrzysz wszystkie reguły, które stosuje twoja zapora w nadchodzącym i wychodzącym ruchu sieciowym.

Dwukrotnie kliknięcie reguły przywoła okno właściwości, w którym są wyszczególnione jej ustawienia. Jednak nie możesz tu wprowadzać żadnych zmian. W tym celu należy przeskoczyć do gałęzi Reguły przychodzące lub Reguły wychodzące w tym samym oknie.