Windows 7 - Naprawianie środowiska rozruchowego Windows

Gdy nie udaje się uruchomić systemu Windows, przyczyna problemu tkwi przeważnie w uszkodzeniu sektora startowego lub bootmenedżera. Jak rozwiązać ten problem?

Chcąc naprawić jeden z wymienionych elementów, włóż swoją instalacyjną płytę Windows 7 i uruchom z niej system. Jeśli nie masz takiej płyty DVD, użyj nośnika do naprawiania systemu (sposób jego utworzenia opisaliśmy w poradzie Windows 7 - Tworzenie nośnika do naprawiania systemu).

Jeżeli uruchomiłeś system z instalacyjnej płyty DVD, kliknij w pierwszym oknie kreatora przycisk Dalej, po czym wybierz opcje odzyskiwania systemu. Gdy narządzie znajdzie wszystkie egzemplarze systemu Windows zainstalowane w komputerze, wybierz ten, którego środowisko rozruchowe chciałbyś naprawić, i potwierdź przyciskiem Dalej. W większości wypadków czynności naprawcze zostaną podjęte automatycznie. W przeciwnym razie zainicjuj je ręcznie. Potem zastosuj się do wskazówek wyświetlanych na ekranie.