Windows 7 - Przycisk zamykania systemu w menu Start

Domyślnie w menu Start jest widoczny przycisk $Zamknij$. Jeśli korzystasz częściej z innego trybu energooszczędnego - np. hibernacji - musisz za każdym razem klikać strzałkę, i dopiero wtedy pojawia się lista z odpowiednią opcją. Na dłuższą metę może okazać się to uciążliwe.

Jeśli preferujesz hibernowanie zamiast zamykania systemu, możesz ustawić je jako domyślną opcję kończenia pracy z Windows wyświetlaną w menu Start.

Jeśli preferujesz hibernowanie zamiast zamykania systemu, możesz ustawić je jako domyślną opcję kończenia pracy z Windows wyświetlaną w menu Start.

Na szczęście możesz zmienić domyślne działanie przycisku zamykania. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk menu Start, po czym wskaż polecenie Właściwości. W oknie, które pojawi się na ekranie, przeskocz na kartę Menu Start. Teraz zaznacz opcję Hibernacja w polu listy Akcja przycisku zasilania.

Wbrew sugerowanej nazwie to pole listy wcale nie decyduje o domyślnej czynności wykonywanej po naciśnięciu przycisku zasilania na obudowie komputera, lecz zamienia ów przycisk w menu Start. Oprócz hibernacji dostępne są także wszystkie pozostałe opcje - a więc Przełącz użytkownika, Wyloguj, Zablokuj, Uruchom ponownie i Uśpij. Potwierdź przyciskiem OK. Nowe ustawienie zostanie wprowadzone natychmiast bez konieczności restartowania systemu.