Windows 7 - import do Movie Makera

Każdy posiadacz kamery lubi pobawić się w montowanie swojego filmu na komputerze. Często wykorzystywane jest do tego specjalne oprogramowanie, jednak do podstawowej edycji wystarczy systemowy Movie Maker. Jednak przed rozpoczęciem zabawy konieczne jest zaimportowanie nagranego obrazu.

Bezpośrednio import filmów i obrazów do Movie Makera nie jest możliwy. Po podłączeniu kamery do komputera uruchamiają się inne narzędzia przeznaczone do zgrywania. Aby można było umieścić plik w edytorze, musi znajdować się on na dysku.

1. Aby poddać plik edycji, uruchom edytor, rozwijając menu startowe, polecenie Wszystkie programy i Windows Live Movie Maker. Odszukaj film na dysku i przeciągnij go myszą do prawego panelu Movie Makera. Inną metodą, jaką możesz się posłużyć, jest kliknięcie od razu w oknie edytora łącza Kliknij tutaj, aby poszukać plików wideo i zdjęć. Ten sam efekt uzyskasz, używając przycisku Dodaj wideo i zdjęcia.

Zobacz również:

  • Chrome nie będzie wspierać dwóch systemów. Podano datę zakończenia obsługi

2. Bezpośredni import możesz przeprowadzić jedynie z kamery internetowej. Służy do tego polecenie Plik wideo z kamery internetowej. Do projektu dodasz także zdjęcia (przycisk Zdjęcie) oraz muzykę (przycisk Dodaj muzykę). Funkcja importu Importuj z urządzenia, która jest dostępna w menu widocznym po rozwinięciu karty w lewym, górnym rogu okna, powoduje pobranie obrazów i filmów do bibliotek Galerii fotografii.