Windows 7 na finiszu. Jak żyć?

13 stycznia 2015 r. Microsoft zatrzymuje wsparcie podstawowe systemu Windows 7. Jakie ma to konsekwencje dla użytkownika końcowego i jak nadal wygodnie korzystać z systemu, wyposażając je w funkcje edycji Windows 8.


13 stycznia 2015 r. kończy się okres tzw. wsparcia podstawowego do Windows 7. Po tym terminie Microsoft będzie tylko wydawał poprawki zabezpieczeń i łatał luki w tym systemie. Nie należy jednak spodziewać się aktualizacji usuwających dotychczasowe błędy czy zawierających nowe funkcje. Nie ma także mowy o kolejnym dodatku zbiorczym Service Pack.

W inżynierii oprogramowania określa się to angielskim pojęciem feature freeze. Ale jakie znaczenie ma ono dla użytkowników Windows 7? W końcu ta wersja systemu jest zainstalowana w ponad połowie wszystkich stacjonarnych i przenośnych komputerów PC i nadal cieszy się znacznie większą popularnością niż najnowsza wersja systemu operacyjnego Microsoftu. Zaprzestanie udoskonalania systemu przez producenta oznacza przede wszystkim, że od tej pory obowiązek wyposażania go w nowe lub brakujące funkcje spada na użytkowników.

W poniższym materiale przedstawiamy sposoby uzupełnienia Windows 7 w funkcje i aplikacje, których mu brakuje względem edycji 8.1. Omawiamy ponadto pomocne funkcje, które choć dostępne w Windows 7, są mało znane, więc rzadko używane. Za przykład może posłużyć chociażby wykonywanie kopii w tle. Dzięki tej funkcji użytkownik ma do dyspozycji wcześniejsze wersje swoich plików. Jest to przydatne, bo nie każda zmiana w pliku okazuje się słuszna i dobrze przemyślana. Warto więc mieć w odwodzie pierwotną wersję, aby sięgnąć po nią, gdy zajdzie taka potrzeba. Opisujemy różnice pomiędzy funkcjami w Windows 8.1 i ich alternatywami w Windows 7, objaśniając jak korzystać z jednych i drugich rozwiązań.

Wyposażanie Windows 7 w funkcje Windows 8.1

Microsoftowe usługi Skype (komunikator wideo) i OneDrive (wirtualny dysk w internecie) są stałym składnikiem systemu operacyjnego Windows 8.1. Oba te przydatne narzędzia można doinstalować w starszych edycjach Windows. Sposób instalowania i obsługiwania tych programów jest do tego stopnia łatwy, że właściwie nie wymaga żadnych wyjaśnień. Podobnie do aplikacji OneDrive działa narzędzie SDExplorer Base (znany wcześniej pod nazwą SkyDrive Explorer), który daje bezpośredni dostęp z poziomu Eksploratora do plików zgromadzonych na wirtualnym dysku Microsoftu.

Warto nadmienić, że niedawno temu Microsoft zwiększył pojemność skrytek online’owych z siedmiu do piętnastu gigabajtów. Dlatego warto używać usługę OneDrive jako alternatywę popularnego Dropboksa.

W tym aplecie Panelu sterowania możesz połączyć swoje konto Windows z identyfikatorem Live ID.

W tym aplecie Panelu sterowania możesz połączyć swoje konto Windows z identyfikatorem Live ID.

Jednak nie można przydzielać wirtualnym dyskom OneDrive liter napędu – takich, które są przyporządkowane zwyczajnym partycjom na fizycznych dyskach lokalnych. Przynajmniej nie jest to możliwe za pomocą tradycyjnych metod. Tymczasem niektóre programy wymagają takich liter dysku. Poniżej opisujemy, jak można mimo to przypisać literę napędu skrytce w internetowym serwisie OneDrive. Przedstawiona metoda wymaga jednak pakietu biurowego Office 2007 lub 2010.

Litera dysku OneDrive. Najpierw trzeba skojarzyć microsoftowy identyfikator Live ID ze swoim kontem w systemie Windows. W tym celu przywołaj aplet Konta użytkowników w Panelu sterowania. Po wskazaniu swojego konta kliknij polecenie Połącz identyfikatory w trybie online na pionowym pasku po lewej stronie, a następnie polecenie Dodaj dostawcę identyfikatorów online. System przywoła witrynę internetową, z której musisz pobrać i zainstalować Asystenta rejestrowania za pomocą identyfikatora Windows. Warto nadmienić, że czynność ta nie wymaga zarejestrowania.

Gdy uporasz się z powyższym zadaniem, uruchom edytor Word (lub inną aplikację pakietu Microsoft Office 2007 lub 2010) i wskaż menu Plik | Zapisz i wyślij | Zapisz w sieci Web. Kliknij przycisk Zaloguj się. Gdy zakończysz logowanie za pomocą konta usług Windows Live, obok głównego katalogu OneDrive (Dokumenty) będzie dostępny przycisk Zapisz jako. Kliknij go i poczekaj chwilę, aż w górze pojawi się pole adresu. Wówczas kliknij prawym przyciskiem myszy w obrębie tego pola i przejmij adres URL WebDAV, wskazując polecenie Kopiuj adres jako tekst.

Teraz otwórz okno Eksploratora i naciśnij klawisz [Alt], aby przywołać pasek poleceń. Wskaż następnie menu Narzędzia | Mapuj dysk sieciowy. Wybierz wolną literę w polu listy Dysk, po czym wstaw ze schowka adres URL WebDAV w polu Folder tuż poniżej. Gdy potwierdzisz, klikając przycisk Zakończ, wirtualna skrytka w usłudze OneDrive będzie dostępna jako dysk sieciowy z przydzieloną literą. W ten sposób umożliwisz korzystanie z niej w dowolnych aplikacjach.

Domyślnie nie można przypisać litery dysku skrytce w usłudze OneDrive. Aby to zrobić, trzeba skorzystać ze specjalnej sztuczki i aplikacji pakietu Office 2007 lub 2010.

Domyślnie nie można przypisać litery dysku skrytce w usłudze OneDrive. Aby to zrobić, trzeba skorzystać ze specjalnej sztuczki i aplikacji pakietu Office 2007 lub 2010.