Windows 7 - najwyższe uprawnienia

Jeśli kilka osób pracuje przy jednym komputerze często nie posiadają oni uprawnień administratora. Problem pojawia się w momencie, kiedy jeden z wykorzystywanych programów wymaga odpowiednich ustawień. Okazuje się jednak, że można przyznać programowi prawa administratora na stałe.

Podstawową zasadą bezpieczeństwa jest korzystanie podczas pracy z konta, które nie ma uprawnień administracyjnych. Między innymi dzięki temu uruchamiane programy nie mają najwyższych przywilejów. Czasami jednak jakaś aplikacja potrzebuje ich do prawidłowej pracy. Jeżeli jesteś pewien, że nie zagrozi to twoim danym, możesz niektórym narzędziom nadać na stałe prawa administratora.

1. Kliknij ikonę pliku, który uruchamiasz, i otwórz okno jego właściwości. Kliknij kartę Zgodność. W sekcji Poziom uprawnień zaznacz pole Uruchom ten program jako administrator.

Zobacz również:

  • Chrome nie będzie wspierać dwóch systemów. Podano datę zakończenia obsługi

2. Jeżeli nie jesteś zalogowany na konto administracyjne, pole może być niedostępne. W takiej sytuacji kliknij przycisk Zmień ustawienia dla wszystkich użytkowników. Wpisz hasło użytkownika, który ma uprawnienia administratora, i dopiero teraz zaznacz Uruchom ten program jako administrator. Pamiętaj jednak, że w ten sposób zdefiniowałeś ten parametr dla każdego konta funkcjonującego w systemie.