Windows 7 - polecenie OpenFiles

Po dłuższej pracy często na naszym komputerze otwartych jest bardzo dużo plików. Kiedy zechcemy któryś z nich skopiować, pojawi się oczywiście błąd dostępu.

Program pomocniczy OpenFiles wyświetla domyślnie wszystkie pliki na twoich dyskach i w twoich folderach, które w danej chwili są otwarte, aby można było odwoływać się do nich z poziomu sieci lokalnej. Równie dobrze możesz utworzyć za jego pomocą spis wszystkich otwartych w bieżącym momencie plików. W ten sposób uda ci się wyjaśnić blokadę kopiowania, przenoszenia lub usuwania plików. Do wydawania poleceń OpenFiles jest konieczna konsola tekstowa uruchomiona z uprawnieniami administratora. Aby śledzić tylko pliki lokalne, należy najpierw wpisać polecenie

openfiles /local on

po czym ponownie uruchomić system. Gdy spełnisz ten warunek, możesz w każdej chwili sprawdzić, które pliki są otwarte i które aplikacje są za to odpowiedzialne.

Zobacz również:

  • Microsoft oszalał? Windows 7... dostaje nowoczesną funkcję