Windows 7 - selektywna instalacja aplikacji

Kiedy nasz komputer przestaje być do końca prywatny (dostęp do niego ma np. rodzina lub współpracownicy), często pojawia się problem instalacji zbędnych aplikacji. Jest to z pewnością irytujące, a czasami potrafi być również groźne. Z pomocą przychodzi możliwość zablokowania instalacji aplikacji.

Jeżeli użytkownicy instalują na twoim komputerze różne zbędne programy, zaśmiecając tym samym Windows i twardy dysk, możesz im ograniczyć tę możliwość. Za pomocą narzędzia AppLocker zabronisz całkowicie dodawanie do systemu nowych programów bądź zezwolisz jedynie na instalację narzędzi określonego producenta.

1. Uruchom edytor zasad systemowych - w menu startowym wpisz polecenie gpedit.msc. Rozwiń w lewej części okna kolejno następujące foldery: Konfiguracja komputera, Ustawienia systemu Windows, Ustawienia zabezpieczeń, Zasady sterowania aplikacjami i AppLocker.

Zobacz również:

  • Chrome nie będzie wspierać dwóch systemów. Podano datę zakończenia obsługi
  • Sprawdź najlepsze darmowe i przecenione aplikacje na smartfony z Androidem [22.11.2022]

2. Kliknij lewym przyciskiem polecenie Reguły dla Instalatora Windows, a następnie prawym przyciskiem myszy w prawej części okna i wybierz Utwórz nową regułę. Jeśli reguła ma definiować uprawnienie do wykonania operacji, zaznacz Zezwalaj, jeżeli ją blokować, wybierz Zabroń. Za pomocą przycisku Wybierz ustaw w polu poniżej użytkownika bądź grupę, której będzie dotyczyła zasada.

3. Jeżeli definicja ma być oparta na cyfrowym podpisie wydawcy, pozostaw zaznaczenie Wydawca. Możesz też określić dostęp na podstawie katalogu bądź nazwy pliku. Za pomocą Przeglądaj wskaż plik instalacyjny. Suwak poniżej służy do zdefiniowania zakresu działania reguły. Możesz zablokować możliwość instalowania każdego programu podpisanego przez danego wydawcę (Wydawca), tylko określonych produktów (Nazwa produktu), a nawet jedynie jednej jego wersji (Wersja pliku).

4. W kolejnych krokach kreatora możesz określić wyjątki i dodać opis. Aby utworzyć regułę, użyj przycisku Utwórz. Jeżeli uruchomiłeś AppLockera, pierwszy raz kliknij Tak.